Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СКАРГА
   

СКАРГА

— форма звернення фіз. або юрид. особи до відповід. органу держ. влади або органу місц. самоврядування, посад, та служб, осіб цих органів із заявою про поновлення порушених прав скаржників та захист їх закон, інтересів. Право гр-нина на С. грунтується на ст. 40 Конституції України, відповідно до якої всі мають право направляти індивід, чи колективні письм. звернення або особисто звертатися до органів держ. влади, органів місц. самоврядування та посад, і служб, осіб цих органів, які зобов'язані розглянути звернення і дати вичерпну відповідь у встановлений законом строк. Осн. питання практ. реалізації гр-нами цього конст. права регулюються Законом України «Про звернення громадян» (1996) та ін. прав, актами. За формою С. може бути усною (викладеною гр-нином і записаною посад, особою на особистому прийомі) чи письмовою (надісланою поштою або переданою ін. шляхом до відповід. органу, установи). Повинна містити прізвище, ім'я, по батькові гр-нина, який звертається зі С, місце його проживання, викладення суті поруш, питання, а також вимогу про поновлення поруш, права. Подається у порядку підлеглості вищому органові або посад, особі чи до суду і має бути розглянута ними у строки, встановлені чинним зак-вом. При розгляді С. особа, що її подала, користується правами, обсяг яких визначається нормат.-прав. актами. Про результати розгляду С. така особа обов'язково повинна бути повідомлена.

Форма С. і порядок їх розгляду у провадженні по справах про адм. правопорушення служб, особи в цив., крим. та ін. видах судочинства мають певні особливості (див. Оскарження, Оскарження апеляційне в господарському судочинстві, Оскарження апеляційне в кримінальному процесі, Оскарження апеляційне в цивільному судочинстві, Оскарження дій і рішень при провадженні досудового слідства, Оскарження дій слідчого і прокурора, Оскарження касаційне в господарському судочинстві, Оскарження касаційне в кримінальному процесі. Оскарження касаційне в цивільному судочинстві).

Літ.: Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. Крим, процес України. К, 1999; Стефанюк В. О. Суд. система України та суд. реформа. К, 2001; Штефан М. Й. Цив. процес. К, 2001; Україна: права людини в перех. період. К., 2001; Суд, правоохор. та правозахисні органи України. К, 2002.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази