Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ
   

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ

— система орг.-правових, екон., тех. та ін. заходів, спрямованих на створення безпечних і комфортних умов для учасників дорож. руху. В нашій країні відносини у сфері Б. д. р. регулюються Законом «Про дорожній рух» (1993), Правилами дорожнього руху та ін. нормат. актами. Відповідно до вказаного закону держ. і місц. органами влади та управління розробляються, затверджуються і реалізуються держ., обл., міські та районні програми забезпечення Б. д. р. Розробка їх здійснюється на основі рац. поєднання тер. та галуз. планування, формування взаємопов'язаних збалансованих показників з урахуванням соціально-екон. і екол. умов конкр. регіону, рівня розвитку дорож. мережі, стану аварійності та ін. показників єдиної системи держ. обліку дорож. руху. Заходи, передбачені програмами, а також ін. заходи щодо забезпечення Б. д. р. фінансуються за рахунок коштів держ. бюджету, відрахувань міністерств, ін. центр, органів держ. викон. влади та об'єднань, місц. бюджетів, по-забюдж. коштів і фондів (ст. 43, 44 Закону «Про дорожній рух»).

Контроль за забезпеченням Б. д. р. здійснюється Держ. автомоб. інспекцією (ДА1)

МВС України, ін. спец, уповноваженими на це держ. органами, а також м-вами, ін. центр, органами держ. викон. влади та організаціями (відомчий контроль). За порушення норм і правил Б. д. р. встановлена кримінальна (ст. 215, 217 Кримінального кодексу України) та адміністративна (ст. 121—133 та ін. Кодексу України про адміністративні правопорушення) відповідальність. Якщо ці порушення пов'язані з труд, відносинами, то до винних осіб можуть застосовуватися і заходи дисциплінар. відповідальності.

Ю. С. Шемшученко.

 

Схожі за змістом слова та фрази