Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФРАНЧАЙЗИНГ
   

ФРАНЧАЙЗИНГ

(англ. franchisuig, первісно — надання почесного громадянства міста, від старофранц. franchise — свобода, щирість, пільга, привілей) — різновид договору, за яким одна сторона (франчайзер) надає іншій стороні (франчайзі) за винагороду на певний строк або без визначення строку право використання у підприєм. діяльності з продажу власних чи вироблених франчайзером товарів або послуг свого ноу-хау, організації роботи, технологи, торг, найменування, товарної марки, емблеми, стилю зовнішнього оформлення приміщення тощо.

Ф. є специф. формою договірних екон. відносин великих компаній з невеликими вироб.-підприєм. структурами, за якої дрібні підприємства (франчайзі) функціонують під егідою великих організацій (франчайзерів). Мета Ф. — розширення без вкладання дод. власних коштів ринку збуту товарів і послуг через створювані франчайзерами підприємства, що входять до франчайзингової мережі.

На умовах Ф. в Україні, напр., діє мережа підприємств «Мак-Дональдс», «Фуджі», «Кодак» та інші. Такі підприємства здійснюють екон. політику франчайзера, не втрачаючи адм., фін. і юрид. самостійності. На сприяння розвитку Ф. спрямований указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності» від 15.VIІ 2000, в якому йдеться, зокрема, про необхідність розвитку франчайзингових відносин, у т. ч. шляхом одержання суб'єктами малого підприємництва від провід, фірм — власників знаків для товарів і послуг — прав на користування такими знаками.

У відносинах Ф. існує також субфранчайзинг — договір, який укладається між франчайзі та третьою особою і згідно з яким він передає третій особі увесь комплекс (або частину) ви-ключ. прав, які одержав від франчайзера відповідно до договору Ф. Субфранчайзер можливий тільки після укладення договору Ф. за умови, якщо це ним передбачено, а також за наявності згоди франчайзера. До відносин субфранчайзингу застосовуються правила про договір Ф. Строк дії субфранчайзингу не може перевищувати строку дії договору Ф. У разі його укладення франчайзі несе відповідальність перед франчайзером за дії третьої особи.

В. П. Нагребельний, О. А. Поліводський.