Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МІНІМАЛЬНИЙ СПОЖИВЧИЙ БЮДЖЕТ
   

МІНІМАЛЬНИЙ СПОЖИВЧИЙ БЮДЖЕТ

— набір прод. та непрод. товарів і послуг у натуральному та вартісному вираженні, який забезпечує задоволення осн. фізіологічних і соціально-культур. потреб людини та розробляється згідно із Законом України «Про мінімальний споживчий бюджет» (1991). М. с. б. формується нормат. методом на основі системи споживчих кошиків, до яких включаються наукою обгрунтовані, збалансовані за потребою стандартні набори товарів і послуг, складені за мінімальними нормами і нормативами споживання, що розробляються науковими установами та організаціями відповідного профілю.

При цьому набори продуктів харчування для дітей віком до 18 років формуються на основі рекомендованих для відповідного віку рац. норм. М. с. б. розробляється для осн. соціально-демогр. груп у середньому на душу населення та на одного члена сім'ї різного складу. Натурально-речова структура М. с. б. формується із споживчих кошиків за такими осн. статтями видатків людини або сім'ї: продукти харчування (м'ясо і м'ясопродукти, молоко і молокопродукти, масло тваринне, яйця, риба і рибопродукти, картопля тощо); одяг, білизна, взуття; предмети санітарії, гігієни, ліки та медикаменти; меблі, посуд, культтовари та ін. предмети культур.-побут, і госп. призначення; витрати на житло та комунал. послуги; витрати на культур.-осв. заходи та відпочинок; витрати на побут, послуги, тр-т, зв'язок; витрати на перебування дітей у дошкільних закладах; витрати населення на ведення особистого підсобного господарства в межах, що забезпечують задоволення особистих потреб; обов'язкові платежі.

Склад споживчих кошиків має затверджуватися КМ України і періодично, але не рідше одного разу на 5 років, переглядатися з урахуванням реальних можливостей економіки країни та зміни стандартів споживання.

Величину вартості М. с. б. визначають виходячи із середніх цін купівлі відповідних товарів і послуг з урахуванням усіх видів торгівлі. Вартісна оцінка М. с. б. переглядається з урахуванням індексу цін на споживчі товари та послуги, але не рідше одного разу на рік. Відомості про структуру та величину вартості М. с. б. регулярно публікуються в офіційних виданнях і доводяться до відома населення іншими засобами масової інформації.

М. с. б. розробляється центральними економічними органами України. При його розробці розглядаються альтернативні варіанти розрахунків складу споживчих кошиків, що вносяться профспілками та Укр. асоціацією споживачів. Обчислений М. с. б. підлягає науково-громадській експертизі, результати якої розглядаються при формуванні та затвердженні цього бюджету. КМ України затверджує М. с. б. і регулярно переглядає величину його вартості з урахуванням індексу цін на споживчі товари й послуги. За умов кризового стану економіки та спаду виробництва розробляється соціальний норматив — межа малозабезпеченості, структура і розмір якої визначаються законодавством.

І. В. Зуб.

 

Схожі за змістом слова та фрази