Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТИМЧАСОВИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ
   

ТИМЧАСОВИЙ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ АКТ

— офіц. юрид. документ з обмеж, періодом дії (чинності), що приймається компет. держ. органом. Здебільшого видається з метою врегулювання окр. сусп. відносин протягом певного часу до прийняття відповід. постійного законод. акта і створення повноцінної нац. прав, системи в цілому. В Україні можливість видання Т. н.-п. а. обумовлена Конституцією, а також окр. законами (про приватизацію держ. майна, про антимоноп. регулювання, про банки і банк, діяльність, про надзв. стан та ін.). Зокрема, п. 4 Перехідних положень Конституції України було передбачено, що Президент України протягом трьох років після набуття Конституцією чинності має право видавати схвалені КМ України і скріплені підписом Прем'єр-міністра України укази з екон. питань, не врегульованих законами, з одночас, поданням відповід. законопроекту до ВР України. Такий указ Президента України вступав у дію, якщо протягом ЗО календ, днів з дня подання законопроекту (за винятком днів міжсес. періоду) ВР України не приймала закон або не відхиляла поданий законопроект більшістю від її конст. складу, і діяв до набуття чинності законом, прийнятим ВР України з цих питань. Т. н.-п. а. можуть мати форму закону (напр., Закон України про Держ. бюджет на відповід. рік, дія якого обмежується бюдж. періодом, що починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того самого року), підзаконного (напр., Тимчасовий порядок реєстрації фіз. осіб за місцем проживання, затв. КМ України 16.1 2003) або відомчого нормат.-прав, акта (напр., Тимчасове положення про порядок проведення прилюдних торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, затв. Мін'юстом України 27.X 1999). Різновидом Т. н.-п. а. є т. з. надзвичайні прав, акти, які ухвалюються у певних, передбачених Конституцією ситуаціях і діють під час воєн, стану чи надзв. стану в Україні або в окремих її місцевостях. Особливість цих актів полягає у тому, що вони припиняють або обмежують дію певних актів зак-ва (напр., фінансового, цивільного, господарського, трудового тощо). Чинність Т. н.-п. а. припиняється, як правило, внаслідок: завершення періоду (строку), на який була розрахована дія акта; перебігу події, ситуації, стану тощо, з існуванням яких офіційно пов'язувалася чинність Т. н.-п. а.; прийняття постійного законод. чи ін. прав. акта.

Літ.: Алексеев С. С. Право: Азбука. Теория. Философия. Опыт комплекс, исследования. М., 1999; Рабінович П. М. Основи заг. теорії права та д-ви. К., 2001; Скакун О. Ф. Теорія д-ви і права. X., 2001; Теорія д-ви і права. К., 2002.

В. П. Нагребельний, О. Л. Бигич.

 

Схожі за змістом слова та фрази