Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІБЕРТАРИЗМ
   

ЛІБЕРТАРИЗМ

(від лат.— свобода, воля) — вчення, засноване на ідеях розрізнення права і закону. Основоположником Л. вважають рос. вченого В. С. Нерсесянпа. Прихильники Л. [В. Д. Зоркін, Л. С. Мамут, В. О. Туманов (Росія), В. К. Мамутов (Україна), Р. Марчич (Австрія)] вказують на помилку представників теорії легізму. які ототожнювали право і закон, бо в такому його розумінні право не відрізнятиметься від системи зак-ва, змістовно збігатиметься з волевиявленням д-ви і зрештою не дасть змоги розглядати право крізь призму свободи людини, а закон — як силу, призначену для захисту права. За лібертарним праворозумінням, право підноситься над владою, упомірнює її. Обстоюючи принцип верховенства права, здатності влади будувати свою діяльність на правових принципах, визначальної ролі права у відносинах між учасниками сусп. життя, у діяльності держ. та недерж. організацій, соціальних спільнот та об'єднань, Л. розглядає право не просто як сукупність встановлених д-вою норм, а як сукупність правил поведінки, які легітимовані сусп-вом, грунтуються на історично досягнутому рівні соціальної етики. Таке розуміння не дає підстав для ототожнення права із законом, унеможливлює ідеалізацію приписів права (П. М. Рабінович, О. М. Колодій, А. П. Заєць). Позитивне (встановлене чи санкціоноване д-вою) право підпорядковується соціально-юридичному праву, яке виражає невідчужувані та непорушні права людини, вимоги розуму, моральні норми тощо. Відповідність змісту закону саме такому праву є однією із суттєвих ознак верховенства права. Цей підхід дає змогу виявити відмінність і співвідношення об'єктивного за своєю природою процесу формування права та суб'єктивного (владного, вольового процесу) формування закону (актів позит. права). Л. твердить про необхідність визнання об'єктивної загальнозначущості права, вона має бути нормативно конкретизована та захищена д-вою (тобто доповнена офіц. загальнообов'язковістю права). У такому розумінні Л. розширює можливості утвердження правових засад громадянського суспільства.

Літ.: Нерсесянц В. С. Философия права. М., 1997; Алексеев С. С. Философия права. М., 1997; Четверний В. А. Понятия права и гос-ва. М., 1997; Петрова Л. В. Фундам. проблеми методології права. Філос.-правовий дискурс. X., 1998.

В. Д. Бабкін.