Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow кен-комен arrow КОМЕНТАТОРИ
   

КОМЕНТАТОРИ

(лат. commentator - упорядник, тлумач, від commentari — досліджувати, складати, тлумачити), постглосатори — представники західноєвроп. середньовіч. правової школи, що виникла в 14 ст. У сучасній науці застосовується також термін «консиліа-тори» (лат. consiliator — радник, порадник, від consilium — рада, нарада, обговорення). Школа К. виникла внаслідок сусп. необхідності в діяльності, пов'язаній з проведенням експертиз та підготовкою висновків з політ., дип., адм. та приватноправових питань. К., на відміну від глосаторів, прагнули практично використовувати римське право, пристосувати його до нових умов. З цією метою рим. право було очищене від застарілих інститутів (рабство тощо), суттєво перероблене, підготовлене до дальшого розвитку (торг, право, міжнар. приватне право) і систематизоване. Прагнучи задовольнити конкр. правові потреби сусп-ва, К. досить вільно тлумачили тексти рим. права. При цьому вони користувалися не самими джерелами рим. права, а інтерпретаціями глосаторів, не відводили рим. праву виняткової ролі, а намагалися практично використати його в тогочас. системі права. К. розробили різноманітні методи схоластики для впорядкування та освоєння відповідного правового матеріалу. Вони вбачали у праві природне явище, точніше, продиктовану Богом природу речей. Найзначнішою теор. новацією К. було впровадження ними у правову практику поняття «юридична особа». Відомі представники школи — Бартоло, Убал-діс, Бальд, Луллій, Майно.

Літ.: История полит, и правовых учений. Сред, века и Возрождение. М., 1986; Берман Г. Дж. Зап. традиция права: эпоха формирования. М., 1998; Аннерс Э. История европ. права. М., 1999; Антология мировой правовой мысли, т. 2. М., 1999.

Т. Г. Андрусяк.