Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow дон-дред arrow ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН СРСР
   

ДОНЕЦЬКО-ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РАЙОН СРСР

Розміщений гол. чин. у сх. лісостеповій і степовій частинах УРСР; на Пд. омивається Азовським м. Включає 8 областей. Найбільші міста: Харків, Донецьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Жданов, Ворошиловград. Макіївка, Полтава, Суми. Рівнинний характер території району, родючі грунти й винятково багаті мінеральними ресурсами надра сприяють екон. розвиткові району. Тут містяться Донецький кам'яновугільний басейн (більша його частина, 48,1 млрд. т балансових запасів вугілля), Криворізький залізорудний басейн, Нікопольське, Токмацьке та ін. родовища марганцевих і заліз. руд, Микитівське родовище ртутної руди; є поклади бурого вугілля, родовища природного газу (Шебелинське, Західно-Хрестищенське, Єфремів-ське). В районі відкрито поклади нафти (Глинсько-Розбишівське, Рибальське й Качанівське родовища), кам. солі (Артемівське, Слов'янське), крейди, мергелю.

вогнетривких глин, флюсових вапняків, графітів, бокситів, каоліну, керамічних глин тощо. Тер. району перетинають ріки Дніпро з каскадом ГЕС і водосховищами (Кременчуцьке водосховище, Дніпро-дзержинське водосховище, Дніпровське водосховище, Каховське водосховище) й Сіверський Донець з притоками. Для водопостачання пром. районів і пд. степів збудовано Північно-Кримський канал, Дніпро - Кривий Ріг канал, Дніпро - Донбас канал (перша черга стане до ладу в десятій п'ятирічці), Сіверський Донець - Донбас канал та зрошувальні системи. Д.-П. е. р.-один з найбільших індустріальних районів Рад. Союзу, в т. ч. й України. Тут міститься перша вуг.-металург. база країни з потужною електроенергетикою, машинобудуванням, хім. і нафтопереробною пром-стю. Комплекс важкої індустрії планомірно поєднується з розвинутою харч. і легкою пром-стю. На поч. 1978 частка району становила понад половину союзного видобутку залізної й 78% марганцевих руд, 37-38% сталі, готового прокату, сталевих труб, значну частину хім. продукції, машинобудування (турбін, генераторів, трансформаторів, тракторів, приладобудування) й окремих видів продукції сільського г-ва і харч. пром-сті, зокрема цукру й олії. Пром-сть району характеризується великою концентрацією й тех. оснащеністю та значними обсягами виробн. Вона спирається на потужну електроенергетику теплових ДРЕС Придніпров'я й Донбасу та каскаду ГЕС на Дніпрі. В районі зосереджено 65% пром.-виробничих фондів УРСР. У галузевій структурі району осн. місце посідає важка пром-сть, у якій зайнято 84% усіх робітників, у т. ч. у паливній (вугільній, нафтовій, газовій)- 13,5%, в металургії- 14,5%, в машинобудуванні - 41% (1975). Тер. структура району охоплює великі тер.-виробничі комплекси: Донбас, Придніпров'я, Харківський, пром. райони, вузли й індустріальні центри, що належать до найзнач-ніших в СРСР. Найпотужнішим тер.-виробничим комплексом району є Донбас (Донец. і Ворошиловгр. області), який дає бл. 33% (1977) видобутку кам. вугілля, велику кількість металург. продукції. В Донбасі великого розвитку набули основна й органічна хімія, металомістке та ін. машинобудування, скляна, цементна, нафтопереробна та ін. галузі. В Придніпров'ї (Дніпроп., Запоріз., Кіровогр. області) важливе значення має комплекс металург., маш.-буд., хім., буд. матеріалів і харч. пром-сті на базі потужної електроенергетики. Тут є великі залізорудні шахти й гірничо-збагачувальні комбінати (Південний, Новокри-ворізький, Північний, Центральний, Інгулецький, Дніпровський). У 1977 видобуто залізної руди 110 млн. т (46% союзного видобутку), марганцевої руди - 6,6 млн. т (77% союзного видобутку). Діють великі металург. комбінати в Кривому Розі, Дніпродзержинську. Запоріжжі, Дніпропетровську (чавун, сталь, прокат), всесоюзне значення мають трубний з-д в Новомосковську, трубопрокатні заводи в Дніпропетровську. Харківський тер.-виробничий комплекс (Харків., Полтав. і Сум. області ) характеризується розвинутим машинобудуванням (елект-ротех., енергетичне, тракторне, с.-г., автомоб., приладобудування, верстатобудування та ін.). Важливе місце посідає газова й нафтопереробна, хім. пром-сть, виробн. буд. матеріалів. У всіх містах Д.-П. е. р. є підприємства харч. і легкої пром-сті. Осн. галузі харч. пром-сті: м'ясна й молочна, борошномельна, цукр. (26% продукції УРСР, 15% - СРСР, 1976), олійницька (.78% респ. виробн., 27% - союзного). В Д.-П. е. р. розвинуте інтенсивне багатогалузеве й механізоване с. г. В 1978 налічувалося 2,2 тис. колгоспів і 842 радгоспи. Посівна площа становить бл. 14 млн. га. Район дає 35,5% валової продукції землеробства й тваринництва УРСР (середньорічні дані за 1971-75). Внутр. і міжрайонні екон. зв'язки забезпечує високо-розвинута трансп. сітка, зокрема з-ці Москва - Донбас, Донбас - Криворіжжя - Карпати, Центр - Кавказ, Київ - Ростов-на-Дону, Київ - Харків (більшість з них електрифіковано); Дніпровська водна магістраль; ряд автошляхів: Москва - Харків - Запоріжжя - Сімферополь, Київ - Харків - Ростов-на-Дону та ін. Важливу роль відіграє мор. порт Жданов. Діють потулші газопроводи: Шебелинка - Дніпропетровськ - Одеса з відгалуженнями на Кривий Ріг та ін., ІПебелинка - Слов'янськ - Лисичанськ, Єфремівка - Київ, Пн. Кавказ - Донбас; нафтопроводи: Леляківка - Кременчук, Куйбишев- Лисичанськ та ін. Розвинутий трубопровідний і повітряний транспорт. Д.-П. е. р. має тісні екон. зв'язки з усіма районами СРСР. Осн. предмети вивозу: кам. вугілля, залізна й марганцева руди, чорні й кольорові метали, труби, продукція енерг., тракторного, с.-г., трансп. та ін. видів машинобудування, синтетичні барвники, хім. товари, скло, сода, сіль, цукор та ін. Ввозять: машини й устаткування, що не виробляються в районі, нафтогазо-продукти, лісоматеріали, тканини, деякі продукти харч. пром-сті тощо.

Літ.: Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; Матеріали XXV з'їзду Комуністичної партії України. К., 1976: Экономическая география СССР. M., 1976; Сухопара Ф. H., Удод В. И. Проблемы развития и размещения производительных сил Донецко-Приднепровского района. М., 1976; Паламарчук M. M. Экономическая география Украинской ССР. К., 1977; Костенников В. М. Развитие экономических районов СССР. М., 1977; Народное хозяйство СССР в 1977 г. Статистический ежегодник. М., 1978; Народне господарство Української PCP y 1977 p. Статистичний щорічник. К., 1978. Л. M. Корецький.

Донецько-придніпровський економічний район срср

 

Схожі за змістом слова та фрази