Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Я arrow ЯВОРНИЦЬКИЙ
   

ЯВОРНИЦЬКИЙ

(Еварницький) Дмитро Іванович [26.Х(7.ХІ) 1855, с. Сонцівка, тепер с. Бо-рисівка Харків, р-ну Харків, обл. — 5.УІІІ 1940, Дніпропетровськ] — укр. історик, археолог, етнограф, фольклорист і письменник, професор з 1918, академік АН УРСР з 1929. Навчався 1877—81 на історико-філологіч. ф-ті Харків, ун-ту. Був стипендіатом (аспірантом) цього ун-ту (1881-84). У 1885—91 вчителював у Петербурзі. В 1891 Я. переїхав до Харкова, 1892 — до Серед. Азії, де займався топографіч. дослідженнями (це відрядження фактично означало заслання Я. як політично неблагонадійного). Від 1895 — чиновник при Варшав. казенній палаті, упорядник її фін. архіву. Впродовж 1897—1905 Я. був приват-доцентом Моск. ун-ту. В 1901 захистив магіст. дисертацію. З 1884 піддавався утискам місц. та центр, влади за «українофільство» і «сепаратизм», з 90-х рр. 19 ст. перебував під наглядом поліції. Протягом 1905—33 завідував Музеєм старожитностей у м. Катеринославі (тепер Дніпропетровськ). Співзасновник

Яворницький Дмитро Іванович  - leksika.com.ua

Катериносл. т-ва «Просвіта». Член Укр. наук, т-ва у Києві, Наук, т-ва ім. Шевченка у Львові. В 1920—33 — професор Катериносл. ун-ту, в 1925—29 — зав. кафедри українознавства цього ун-ту. В 1921 — зав. Катериносл. губернського архівного управління. 1933 звільнений з роботи.

Я. — дослідник історії козацтва в Україні. Видав фундаментальне зібрання мат-лів з історії Запорізької Січі, що охоплює 900 док-тів за 1651 — 1788. У своїх працях подав історію розвитку міжнародного та внутрішньодержавного правового статусу Запорізької Січі, її тер. устрій, систему органів влади, судочинства, звичаєве право запорожців. Основні праці Я.: «Збірник матеріалів для історії запорозьких козаків» (1888), «Вольності запорозьких козаків. Історико-топографічний нарис» (1890), «Історія запорозьких козаків» (т. 1—3, 1892-1900), «Джерела для історії запорозьких козаків» (т. 1—2, 1903), «Українсько-руське козацтво перед судом історії» (1919), «До історії степової України» (1929).

Літ.: Петров В. Пам'яті акад. Д. І. Яворницького. «Вісник АН УРСР», 1940, № 7-8; Олійник М. Д. І. Яворницький. «Рад. літературознавство», 1963, № 6; Шаповал І. У пошуках скарбів. К., 1966; Гапусенко І. Д. І. Яворницький. К., 1969; Шубравська М. Д. І. Яворницький: життя, фольклорист.-етногр. діяльність. К., 1972; Заруба В. Постаті, кн. 2. Д., 1993; Абросимова С. Дмитро Яворницький. Запоріжжя, 1997

О. В. Кресін.

 

Схожі за змістом слова та фрази