Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow стад-статус arrow СТАТИКА
   

СТАТИКА

[від грец.—вчення про вагу] — розділ механіки, в якому вивчаються необхідні й достатні умови рівноваги систем матеріальних точок і абс. твердих тіл під діянням сил (див. Рівновага механічної системи). Осн. задачі С: за відомими силами, що діють на дану систему точок або тіл, визначити умови рівноваги системи; за відомим положенням центра рівноваги системи визначити сили, що діють на неї. С. поділяють на геометричну й аналітичну. До осн. понять геометричної С. належать поняття про рівнодійну силу, момент сили та про пару сил (систему двох сил, однакових за абс. значенням, паралельних і протилежно спрямованих). Аксіомами геометричної С. визначають правила додавання сил, розкладання сил та ін. перетворення їх. Величина, що дорівнює геом. сумі всіх сил, які діють на тіло, наз. головним вектором системи, а величина, що дорівнює геом. сумі їхніх моментів, наз. головним моментом системи. Довільна система сил, яка діє на тіло, еквівалентна одній, т. з. рівнодійній, силі, що дорівнює гол. вектору і прикладена до обраного центра, і одній парі сил з моментом, який дорівнює головному моменту сил відносно цього центра. Для рівноваги твердого тіла необхідним і достатнім є одночасна рівність нулеві гол. вектора і гол. моменту системи сил, що діють на тверде тіло. Аналітична С. базується на понятті елементарної роботи сил, включаючи й реакції в'язей механічних. Умови рівноваги систем невільних матеріальних точок і твердих тіл в аналітичній С. визначаються з можливих переміщень принципу. Методи С. широко застосовують при інженерних розрахунках, зокрема в будівництві, техніці. Основні поняття С. запровадив Архімед ще в 3 ст. до н. е. Важливий внесок у розвиток С. зробили Г. Галілеи, Леонардо да Вінчі, Ж. Л. Лагранж, М. В. Остроградський та ін.

Літ.: Кильчевский Н. А. Курс теоретической механики, т. і. М., 1977.

О. О. Горошко.

 

Схожі за змістом слова та фрази