Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пох-прем arrow ПРАВОВА ДОПОМОГА
   

ПРАВОВА ДОПОМОГА

в СРСР — сукупність заходів щодо подання юридичної допомоги громадянам, службовим особам, організаціям, підприємствам, установам тощо для правильної орієнтації в чинному законодавстві, виховання звички свідомого виконання правових норм, зміцнення соціалістичної законності. За ст. 161 Конституції СРСР (в УРСР — ст. 158 Конституції УРСР) подання юрид. допомоги громадянам і орг-ціям покладено на колегії адвокатів, члени яких здійснюють, зокрема, на попередньому слідстві і в суді захист обвинуваченого, представництво в цивільних і адм. справах у суді, арбітражі та ін. лерж. органах. М-вам, відомствам, орг-ціям, підприємствам і установам юрид. допомогу подають юридичні служби. Осн. завданнями цих служб є дальше зміцнення соціалістичної законності в діяльності госп. орг-цій, активне використання правових засобів для зміцнення госп. розрахунку й поліпшення показників, забезпечення збереження соціалістичної власності, захист прав і законних інтересів підприємств, орг-цій, установ і громадян. КПРС і Рад. уряд приділяють велику увагу правовій регламентації багатогранних і складних госп. зв'язків, питанням неухильного додержання вимог соціалістичної законності й дисципліни державної в процесі госп. діяльності. ЦК КПРС і Рада Міністрів СРСР у грудні 1970 прийняли спец. постанову "Про поліпшення правової роботи в народному господарстві". У діяльності м-в, відомств, підприємств, орг-цій і установ ширше використовують правові засоби при здійсненні системи планування і екон. стимулювання, проводиться значна робота по зміцненню планової, договірної дисципліни, запобіганню порушенням законності, посиленню охорони соціалістичної власності і боротьбі з випуском неякісної пром. продукції, суворому дотриманню законодавства про працю, зміцненню дисципліни трудової, захисту прав і законних інтересів підприємств, орг-цій і громадян. Це істотно впливає на поліпшення госп. діяльності підприємств і орг-цій. Для дальшого вдосконалення П. д. в СРСР, зокрема посилення її ролі в підвищенні ефективності сусп. виробництва і в зміцненні законності та держ. дисципліни, для усунення множинності правових актів з одних і тих самих питань велике значення має постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 25.VІ 1975 "Про заходи по дальшому вдосконаленню господарського законодавства" (відповідно до неї ЦК Компартії України і Рада Міністрів УРСР прийняли постанову з цього питання від 23.VII 1975). Оновлення рад. законодавства на основі Конституції СРСР, видання Зводу законів СРСР, рішення з'їздів КПРС про дальший розвиток рад. політ. системи, вдосконалення управління, підвищення рівня господарювання в усіх ланках економіки — основа для поліпшення правової допомоги.

О. Г. Павшукова.

 

Схожі за змістом слова та фрази