Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НОРМОТВОРЧІСТЬ
   

НОРМОТВОРЧІСТЬ

- див. Правотворчість. нормування праці — встановлення норм затрат праці на виготовлення одиниці продукції або виконання певного обсягу робіт у відповід. орг.-тех. умовах. Правове регулювання Н. п. здійснюється згідно з гл. VI КЗпП України та ін. нормат.-прав. актами. Праця робітників і службовців різних професій відрізняється ступенем важкості, одноманітності, безпеки чи відповідальності. Ці фактори вимагають різних затрат труд, енергії і спричиняють різний ступінь стомлюваності через відповідні проміжки часу після поч. роботи. Саме це і зумовлює з'ясування специфіки принаймні двох факторів класифікації норм праці, до яких належать норми виробітку і норми часу та норми обслуговування і норми чисельності.

Норма виробітку — це кількість одиниць продукції, яка має бути виконана за одиницю роб. часу (година, зміна, місяць, рік) за певних орг.-тех. умов одним працівником чи групою працівників. Норма часу — затрати часу, встановлені на виконання одиниці роботи або операції одним працівником чи групою працівників відповід. кваліфікації і чисельності за певних орг.-тех. умов. Норма обслуговування — кількість одиниць устаткування, вироб. площі, роб. місць, працівників, яка підлягає обслуговуванню одним працівником чи групою працівників за певних орг.-технічних умов. Норма чисельності — чисельність працівників певної кваліфікації і досвіду, визначена з урахуванням відповідних орг.-тех. умов. їх застосовують при нестабільності праці в часі.

Норми праці встановлюються відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації в-ва і праці. За колект. форми організації та оплати праці можуть застосовуватись укрупнені й комплексні норми. Норми праці підлягають обов'язковій заміні новими в міру проведення атестації та раціоналізації роб. місць, впровадження нової техніки, технології та здійснення орг.-тех. заходів, які забезпечують зростання продуктивності праці.

Запровадження, зміну чи перегляд норм праці здійснює власник підприємства або уповноважений ним орган за погодженням з профсп. органом. Власник або уповноважений ним орган повинен роз'яснити працівникам причини перегляду норм праці, а також умови, за яких мають застосовуватися нові норми. Про запровадження нових чи зміну діючих норм праці власник або уповноважений ним орган повідомляють працівників не пізніше як за один місяць до запровадження. Норми праці встановлюються на невизначений строк і діють до моменту їх перегляду у зв'язку із зміною умов, на які вони були розраховані. Поряд з нормами, встановленими для стабільних орг.-тех. умов роботи, застосовуються тимчасові та одноразові норми. Тим-час. норми встановлюються на період освоєння тих чи ін. робіт за відсутності затверджених нормат. матеріалів для нормування праці. Однораз. норми запроваджуються на окр. роботи, які мають одиничний характер (позапланові, аварійні).

Зміна та перегляд єдиних і типових (міжгалузевих, галузевих, відомчих) норм здійснюються органами, що їх затвердили.

Літ.: КЗпП України з постатейними систематиз. мат-лами. К., 2001.

Д. О. Карпенко.