Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УКРАЇНІЗАЦІЯ
   

УКРАЇНІЗАЦІЯ

— держ.-парт. політика в УСРР, спрямована на запровадження укр. мови в держ. установах, осв. і культурній сферах республіки. Термін почав уживатися з кін. 1919. Офіц. політикою У. стала після того, як 27 .VII 1923 Раднарком УСРР прийняв декрет «Про заходи у справі українізації шкільно-виховних та культурно-освітніх установ», за яким укр. мова запроваджувалась у всіх типах шкіл і були визначені строки У. 1.VIII 1923 ВУЦВК і РНК УСРР прийняли пост. «Про заходи забезпечення рівноправності мов та про допомогу розвитку української мови». Нею були передбачені заходи щодо У. держ. управління. У квітні 1925 ЦК КП(б)У ухвалив резолюцію, якою У. було визнано важливою справою для зміцнення союзу роб. класу з селянством і зміцнення диктатури пролетаріату. На основі цієї резолюції 30.IV 1925 ВУЦВК і Раднарком УСРР ухвалили пост. «Про заходи термінового проведення повної українізації радянського апарату», а пленум ЦК КП(б)У 30.У 1925 - резолюцію про У. парт, та профсп. апарату. В усіх держ. установах і торг.-пром. підприємствах до 1.1 1926 запроваджувалося діловодство укр. мовою. Передбачалося збільшити кількість видань укр. підручників, укр. л-ри, видати заг. академ. словник укр. мови, а також термінол. словники з окр. галузей науки. 16. VII 1925 Раднарком прийняв пост. «Про практичні заходи по українізації радянського апарату», якою регулювався порядок роботи новоутв. Центральної всеукр. комісії для керівництва У. рад. апарату при РНК УСРР, аналогічних губ. і окружних, відомчих комісій. На них покладався обов'язок перевірки знань укр. мови працівників установ і організацій, проведення обліку особового складу, організація курсів укр. мови тощо. Всі держ. підприємства та установи могли брати на службу тільки осіб, які мали посвідчення про знання укр. мови, підписане головою комісії по У. в установі, де ця особа склала відповід. іспит. 6.УІІ 1927 ВУЦВК і РНК УСРР прийняли пост. «Про забезпечення рівноправності мов та про сприяння розвиткові української культури». До початку 1928 на укр. мову викладання перейшло понад чверть інститутів, більше половини технікумів і 4/5 загальноосв. шкіл. Переважна кількість книжок і газет видавалася укр. мовою. Однак на поч. 30-х рр. почався процес згортання У. З призначенням у січні 1933 на посаду ген. секретаря ЦК КП(б)У П. П. Постишева У. було припинено, у пресі розгорнулася широка кампанія проти одного з найактивніших провідників У. — М. О. Скрипника; посилилася б-ба проти т. з. націоналістичних ухилів і укр. бурж. націоналізму.

Літ.: Лозицький В. С. Політика українізації в 20-ЗО-х роках: історія, проблеми, уроки. УІЖ, 1989, № 3; Нац. відносини в Україні у XX ст.: 36. док-тів і мат-лів. К., 1994; Чехович В. А. Проблеми нац.-держ. будівництва України в роки НЕПу. X., 1995; «Українізація» 1920-30-х років: передумови, здобутки, уроки. К., 2003.

В. А. Чехович.