Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОЩАДНІ СЕРТИФІКАТИ
   

ОЩАДНІ СЕРТИФІКАТИ

(франц.— посвідчення, свідоцтво, довідка, від пізньо-лат. - засвідчувати) — письм. свідоцтво банку про депонування грош. коштів, яке засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту і процентів (відсотків) за ним. Види О. с: строкові (під певний договір, відсоток на визначений строк) або до запитання, іменні та на пред'явника. Іменні сертифікати обігу не підлягають, а їх продаж (відчуження) ін. особам є недійсним. Сертифікати можуть випускатися одноразово або серіями. За зак-вом України емітентами ощадних сертифікатів можуть виступати банки та Нац. банк України. О. с. згідно з чинним зак-вом України повинні мати такі реквізити: найменування цінного паперу — «ощадний сертифікат», найменування банку, що випустив сертифікат, та його місцезнаходження, порядковий номер сертифіката, дата випуску, сума депозиту, строк вилучення вкладу (для строкового сертифіката), найменування або ім'я держателя сертифіката (для іменного сертифіката), підпис керівника банку або ін. уповноваженої на це особи, печатка банку. Виготовлення бланків О. с. здійснюється тільки на держ. спеціаліз. підприємствах відповідно до Правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку (1993). О. с. можуть бути номіновані як у національній, так і в іноземній валюті, придбаваються гр-нами тільки за рахунок власних коштів, а підприємствами — за рахунок коштів, що знаходяться в їх розпорядженні після сплати податків та відсотків за банк, кредит.

Доход за О. с. виплачується при їх пред'явленні до банку, що їх випустив. У разі коли власник сертифіката вимагає повернення депонованих коштів по строковому сертифікату раніше обумовленого в ньому строку, то йому виплачується знижений відсоток, рівень якого визначається на договір, умовах при внесенні депозиту.

Погашення О. с, номінованих у нац. валюті, юрид. та фіз. особам здійснюється банками тільки в нац. валюті. Погашення О. с, номінованих в іноз. валюті, юрид. та фіз. особам здійснюється за бажанням їх власників як в іноземній, так і в нац. валюті за курсом Нац. банку України на дату їх погашення, зазначену в О. с.

Порядок випуску та обігу О. с. регулюється Законом України «Про цінні папери і фондову біржу» (1991), Правилами здійснення депозитних операцій для банківських депозитів (1997), Положенням про депозитний сертифікат Нац. банку України (2000) та ін. нормат. актами.

А. Ю. Бабаскін.

 

Схожі за змістом слова та фрази