Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow грод-гудз arrow ГРУНТОВІ КАРТИ
   

ГРУНТОВІ КАРТИ

- зображення на площині картографічними методами ґрунтового покриву, особливостей і властивостей грунтів на земній поверхні. За своїм призначенням і змістом Г. к. поділяють на загальні, що показують геогр. поширення генетичних груп грунтів; грунтово-меліоративні - характеризують меліоративні особливості грунтів (запаси продуктивної вологи, кількість солей, фільтраційні властивості тощо); грунтово-еро-з і й н і - зображують ступінь еродованості грунтів, їхню протиерозійну стійкість, наявність активних вогнищ ерозії. Залежно від призначення Г. к. бувають дрібномасштабні (менше як 1 : 300 000), середньомасштабні (масштаб 1 : 100 000-1 : 300 000), великомасштабні (1 : 10 000-1 : 50 000), детальні (у масштабі від 1 : 200 до 1 : 5000). Наук, основою для складання Г. к. є грунтові обстеження, найважливіші положення і методика яких були розроблені В. В. Докучаєвим та М. М. Сибірцевим. Г. к. є основою для складання агрономічних картограм. Протягом 1956-61 в УРСР під керівництвом Ґрунтознавства і агрохімії українського науково-дослідного інституту імені О. Н. Соколовського та респ. ін-ту по землевпорядженню "Укрземпроект" проведено суцільне великомасштабне (1 : 10 000-1 : 25 000) ґрунтове обстеження на площі понад 44 млн. га. Кожному господарству передано Г. к. і картограми по раціональному використанню земель, хімізації, боротьбі з ерозією тощо. Ці матеріали допомагають поліпшувати використання грунтів, підвищувати культуру землеробства та врожайність с.-г. культур. В результаті узагальнення матеріалів великомасштабного ґрунтового обстеження розроблено середньо- і дрібномасштабні Г. к. усіх зон України, які також супроводжувалися картограмами різного призначення: типів земель, типів ерозійного районування, бонітування грунтів, земельного кадастру тощо. З урахуванням запитів с.-г. виробн. в республіці проводяться повторні грунтові обстеження для коректування Г. к. і картограм.

Літ.: Методика крупномасштабного дослідження грунтів колгоспів і радгоспів Української РСР, ч. 2. X., 1958: Руководство по составлению почвенньїх и агрохимических карт. М., 1964; Вернандер Н. Б., Самбур Г. М., Харченко Б. 3. Використання ґрунтових карт при розробленні і впровадженні системи землеробства. К., 1964.

М. К. Шикула.

 

Схожі за змістом слова та фрази