Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО
   

ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО

- злочин, який полягає в утворенні або придбанні суб'єктів підприєм. діяльності (юрид. осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона (ст. 205 КК України). Об'єктом злочину є врегульовані зак-вом України відносини у сфері організації та здійснення госп. діяльності юрид. осіб.

Утворенням суб'єкта підприєм. діяльності є його державна реєстрація, з моменту якої він набуває статусу особи юридичної. Придбання суб'єкта підприєм. діяльності (юрид. особи) означає набуття права власності на майно юрид. особи як у цілому, так і в тій частині, що дозволяє керувати діяльністю юрид. особи, впливати на прийняття рішень її кер. органів (придбання майна юрид. особи або його частини, зміна складу учасників, придбання контрольного пакета акцій AT тощо). Злочин вважається закінченим з моменту держ. реєстрації юрид. особи (в разі утворення) або з моменту набуття права власності на її майно (в разі придбання останньої). Суб'єктом Ф. п. може бути особа, яка досягла 16 років і є: 1) засновником або набувачем юрид. особи — суб'єкта підприєм. діяльності, або 2) служб, особою підприємства чи організації, яка прийняла рішення про утворення або придбання ін. юрид. особи, або 3) власником (засновником) підприємства чи організації, який прийняв таке саме рішення. Ф. п. може бути вчинено лише з прямим умислом.

Обов'язковою ознакою цього злочину є мета — прикриття незакон. діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона.

Прикриття незакон. діяльності — це її приховування вщ контрольних (правоохоронних) органів. Метою Ф. п. може бути прикриття таких злочинів, як ухилення від сплати податків, відмивання доходів, одержаних злочин, шляхом, протидія закон, госп. діяльності, ухилення від повернення виручки в іноз. валюті тощо.

До заборонених видів діяльності належать, зокрема, ті, суб'єкт яких не може здійснювати госп. діяльність без зміни свого прав, статусу чи виконання певних умов, необхідних для одержання права на їх здійснення. Кваліфікуючими ознаками злочину (ч. 2 ст. 205 КК) є повторність та заподіяння великої матеріальної шкоди д-ві, банку, кред. установам, ін. юрид. особам або гр-нам. Матеріальна шкода, заподіяна фіз. особам, вважається великою, якщо вона у 200 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів гр-н. Матеріальна шкода, заподіяна д-ві або юрид. особам, вважається великою, якщо вона у 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів гр-н.

Ф. п. карається: штрафом від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів гр-н або обмеженням волі на строк до 3 років (ч. 1 ст. 205 КК), або позбавленням волі на строк вщ 3 до 5 років (ч. 2 ст. 205).

А. А. Музика, Є. В. Лашук.

 

Схожі за змістом слова та фрази