Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЛЮДСЬКИЙ ГЕНОМ І ПРАВА ЛЮДИНИ 1997
   

ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРО ЛЮДСЬКИЙ ГЕНОМ І ПРАВА ЛЮДИНИ 1997

- міжнар. документ, прийнятий 29-ю сесією Ген. конференції ЮНЕСКО 11.XI.1997. Покликана забезпечити свободу наук, досліджень у біології, медицині тощо при безумовному дотриманні прав, осн. свобод та гідності людини. Містить 7 розділів і 25 статей. У розділі «Людська гідність і людський геном» проголошується право на поважання гідності та прав будь-якої людини незалежно від її генет. особливостей. Люд. геном (сукупність усіх генів та міжгенних проміжків молекули ДНК; геноміка — галузь науки, що вивчає геноми) у своєму природ, стані не може бути використаний для одержання грошових доходів. Розділ «Права заінтересованих осіб» зазначає: дослідження, лікування або діагнози у сфері генома певної особи можуть проводитися лише після ретельної поперед, оцінки та згідно з усіма ін. вимогами нац. зак-ва. В усіх випадках має бути досягнуто вільної і відкритої для оприлюднення згоди заінтересованої особи. Дослідження без урахування прямої користі для здоров'я може мати місце як виняток і проводитися щонайобережніше, щоб заінтересована особа наражалася на мін. ризик і мін. невигоди, а також коли таке дослідження здійснюється задля поліпшення здоров'я ін. осіб. Повинна бути гарантована конфіденційність генет. даних відповідно до зак-ва. Дії, що принижують люд. гідність (напр., клонування), заборонені (розділ «Дослідження людського генома»). У розділі «Умови ведення наукової діяльності» зазначено, що дослідження повинні здійснюватися вільно; оприлюднення та використання одержаних результатів мають бути предметом особливої уваги з огляду на їх етичні та сусп. аспекти; дослідження не повинні використовуватися для цілей, спрямованих проти миру. Розділ «Солідарність і міжнародна співпраця» передбачає вільний обмін наук, знаннями та інформацією у сфері біології, генетики і медицини.

Положення декларації повинні впроваджуватися через освіту і ЗМІ, має проводитися відкрита дискусія реліг. та філос. характеру, підкреслюється у розділі «Сприяння принципам декларації». У розділі «Застосування декларації» наголошується: жодне положення док-та не може бути витлумачене так, що давало б підстави вести діяльність, яка суперечила б правам людини.

В. В. Бушанський.

 

Схожі за змістом слова та фрази