Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АКСІОЛОГІЯ ПРАВА
   

АКСІОЛОГІЯ ПРАВА

(від грец. - цінність і — слово, вчення) — система теор. понять, висновків, концепцій щодо цінності права. Цінність права — це його позит. значущість (роль) у задоволенні потреб учасників сусп. життя. Вона формується стосовно кожної людини (особистісна цінність), соціальних спільнот та об'єднань (групова цінність) і, зрештою, сусп-ва в цілому (за-гальносоціальна цінність). Цінність права притаманна як загальносоціальному праву (воно виникає й існує незалежно від д-ви), зокрема правам людини, правам нації, так і праву спеціально-соціальному (т. з. юридичному праву), що є волевиявленням д-ви, обов'язковим для виконання. Цінність за-гальносоціального права полягає у його здатності задовольняти потреби суб'єктів сусп. життя. Цінність юридичного права виражається у його здатності сприяти реалізації загальносоціального права за допомогою спец, механізмів і процедур. Розрізняють інструментальну цінність юридичного права (зокрема, стабілізаційну, організаційну, узгоджувально-інтеграційну, орієнтаційно-координаційну, управлінську, комунікативну, охоронну, пізнавальну) та його власну цінність — здатність оптимізува-ти соціально прийнятні шляхи і засоби задоволення потреб суб'єктів. Загальносоціальна цінність юрид. права характеризується передусім значенням для розвитку (прогресу) суспільства тих відносин, які закріплюються та захищаються відповідною правовою системою. Особистісна цінність юридичного права визначається, зрештою, мірою (змістом та обсягом) тих реальних можливостей (свобод), які воно надає людині за певних істор. умов. А. п. — наук, основа такого правового виховання населення (зокрема, держ. службовців), метою якого є формування шанобливого ставлення до права як високої, життєво необхід. цінності, надбання загальнолюд. культури і цивілізації.

Літ.: Неновски Н. Право и ценности. София, 1982; Алексеев С. С. Теория права. М., 1995. П. М. Рабінович.

 

Схожі за змістом слова та фрази