Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ
   

ПРАВИЛА ВНУТРІШНЬОГО ТРУДОВОГО РОЗПОРЯДКУ

— нормат. акт, що регулює внутрішній трудовий розпорядок на підприємствах, в організаціях та установах незалежно від форми власності. Відповідно до ст. 142 КЗпП України ці П. в. т. р. затверджуються трудовим колективом за поданням власника або уповноваженого ним органу і профспілкового комітету на основі Типових правил. Останні здебільшого розробляються і затверджуються відповід. м-вами і відомствами. Обов'язкові положення Типових П. в. т. р. не підлягають зміні підпорядкованими підприємствами, організаціями і установами при розробці ними власних П. в. т. р. (правила прийняття і звільнення працівників, накладення стягнень за порушення трудової дисципліни тощо). Положення Типових правил можуть доповнюватись і уточнюватись з урахуванням специфіки умов праці на конкретному підприємстві, в організації чи установі. Це, зокрема, стосується обов'язків працівників і власників або уповноважених ними органів, роб. часу і його використання, заходів заохочення за успіхи в роботі тощо.

П. в. т. р. вивішуються на підприємствах, в організаціях і установах. Крім того, при прийнятті працівника на роботу роботодавець зобов'язаний ознайомити його з діючими на даному підприємстві, в організації чи установі правилами. Порушення працівником цих Правил є підставою для притягнення його до дисциплінар. відповідальності.

В. П. Пастухов.

 

Схожі за змістом слова та фрази