Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ
   

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

- цільовий позабюдж. фонд, який акумулює кошти у масштабах д-ви з метою фінансування передбачених програмами зайнятості населення заходів. В Україні діяльність Д. ф. с. з. н. регламентується Законом «Про зайнятість населення» (1991) та Положенням про Державний фонд сприяння зайнятості, затв. КМ України 24.VI 1991. Д. ф. с. з. н. є самост. фін. системою і утворюється на держ. та місц. рівнях за рахунок: асигнувань держ. і місц. бюджетів, розмір яких встановлюється ВР України; зборів на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття; коштів служби зайнятості, отриманих за надання платних послуг підприємствам та організаціям, і частини прибутку підприємств, установ, організацій, що створюються держ. службою зайнятості. За рахунок коштів Д. ф. с. з. н. здійснюється фінансування передбачених програмами зайнятості населення заходів щодо: профес. орієнтації населення, профес. навчання вивільнених працівників та безробітних, сприяння в їх працевлаштуванні і виплати допомоги по безробіттю, матеріальної допомоги по безробіттю; надання безвідсоткової позики безробітним для заняття підприєм. діяльністю; створення і розвитку навч.-матеріальної бази, інформ.-обчисл. центрів, центрів профорієнтації, служб, приміщень і власних підприємств служби зайнятості; організації дод. місць у галузях нар. г-ва України; утримання працівників служби та ін. витрат, пов'язаних з соціальним захистом права гр-н на працю; відшкодування Пенс, фонду України витрат, пов'язаних із достроковим виходом працівників на пенсію.

Кошти Д. ф. с. з. н. зосереджуються у Держ. центрі зайнятості М-ва праці і соціальної політики України, Крим. респ. центрі зайнятості, обласних, Київ, і Севастоп. міських, міських, районних і районних у місті центрах зайнятості. Перерахування бюдж. коштів до Д. ф. с. з. н. провадиться у порядку, встановленому М-вом праці і соціальної політики України разом з М-вом фінансів України. Розпорядником коштів Д. ф. с. з. н. є Державна служба зайнятості. Розподіл коштів Д. ф. с. з. н. на поточ. рік і звіт про використання їх за мин. рік разом з держ. програмою зайнятості населення затверджуються КМ України.

А. Ю. Бабаскін.

 

Схожі за змістом слова та фрази