Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СПЕКТОРСЬКИЙ
   

СПЕКТОРСЬКИЙ

Євген Васильович [3(15).Х 1875, м. Острог, тепер Рівн. обл. — З.ІІІ 1951, Нью-Йорк, США] — укр. і рос. філософ і правознавець, професор з 1913, доктор держ. права з 1917, чл.-кор. Сербської АН (Белград). Закінчив 1898 юрид. ф-т Варшав. ун-ту зі ступенем канд. права за працю «Жан Жак Руссо як політичний діяч» і був залишений для підготовки до професор, звання. У 190 1—03 студіював у б-ках Парижа, Берліна, Геттінгена, Гейдельберга. 1903 обраний приват-доцентом каф. енциклопедії та історії філософії права Варшав. ун-ту. В 1910 отримав ступінь магістра права в Юр'євському (Дерптському; тепер Тартуський) ун-ті; 1913 обраний професором каф. філософії права юрид. ф-ту Київ, ун-ту; вод

Спекторський Євген Васильович - leksika.com.ua

ночас викладав на Вищих жін. курсах. 1914 очолював Київ, філос. т-во. 1917 здобув ступінь доктора держ. права у Моск. ун-ті. У 1918 — декан юрид. ф-ту , а в 1918—19 — ректор Київ, ун-ту. На поч. 1920 емігрував до Королівства сербів, хорватів і словенців. У 1920—24 — професор Белград, ун-ту; в 1924—27 — професор і декан Російського юрид. ф-ту при Кардовому ун-ті в Празі. 1927 повернувся до Белград, ун-ту. В 1930—45 — професор Люблян. ун-ту. Брав активну участь у наук, та громад, житті рос. еміграції: був, зокрема, першим головою Рос. наук, ін-ту (Белград), головою (1930—45) нац.-просвіт. орг-ції «Русская Матица» та сло-вен. Т-ва філософії права і соціології у м. Любляні. З 1948 С. — голова Рос. академ. групи в США.

Наук, світогляд С. зазнав еволюції від нім. ідеалізму до філос. релятивізму і христ. ідеалізму. Осн. праці: «До питання про систематизацію у суспільствознавстві» (1903), «Органічна теорія суспільства» (1904), «Поняття суспільства в античному світі. Етюд із семантики суспільствознавства» (1911), «Завдання енциклопедії права» (1915), «Засади науки про державу і суспільство» (1927), «Християнство і російська державність» (1938).

Літ.: Арсеньев Н. С. Памяти Е. В. Спекторскогр. «Возрождение», 1951, № 16; Е. В. Спекторский. Н.-Й., 1956; Мацакаїьа Д. С. Учен>е о држави Евгенща Спекторског. В кн.: Руска емигращи'а у cpncKoj культури XX века, т. 1. Београд, 1994; Поляков А., Тимошина Е. Спекторский Евгений Васильевич. В кн.: Рус. зарубежье. Золотая книга эмиграции. Первая треть XX века: Энциклопед. биогр. словарь. М., 1997; Alma mater. Ун-т св. Володи-мира напередодні та в добу Укр. революції 1917-1920: Мат-ли, док-ти, спогади, кн. 1—2. К., 2000-2001.

В. I. Андрейцев.