Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow судо-сусл arrow СУДОВЕ УПРАВЛІННЯ
   

СУДОВЕ УПРАВЛІННЯ

— в СРСР одна з галузей держ. діяльності, що полягає у розв'язанні питань адм.-організаційного, фінанс. та госп. порядку щодо судів. Здійснюється відповідно до закону Радами народних депутатів, М-вом юстиції СРСР, м-вами юстиції союзних і авт. республік, відділами юстиції обл. (крайових) Рад нар. депутатів. Органи С. у. чітко відмежовані від органів, що здійснюють правосуддя. Процесуальне керівництво судами належить вищестоящим судам. Нагляд за судовою діяльністю судів здійснюється Верховним Судом СРСР, а С. у.— Міністерством юстиції СРСР. Відповідно до Положення про М-во юстиції СРСР, затвердженого постановою Ради Міністрів СРСР від 21.ІІІ 1972, воно здійснює орг. керівництво судами союзних республік і військовими трибуналами. М-во юстиції СРСР розробляє пропозиції з питань організації судів союзних республік і військ. трибуналів (дислокація, структура, штати), проведення виборів суддів і нар. засідателів; керує організацією їхніх звітів перед виборцями; перевіряє організацію роботи суд. органів союзних республік і військ. трибуналів і вживає заходів до її поліпшення; вивчає і поширює позитивний досвід; забезпечує створення належних умов для здійснення правосуддя; з метою дальшого вдосконалення діяльності судів вивчає і узагальнює суд. практику, координуючи цю роботу з Верховним Судом СРСР (результати узагальнення використовує для усунення виявлених недоліків в організації роботи судів); організує роботу по веденню судової статистики тощо. М-во юстиції здійснює керівництво і контроль за роботою по виконанню рішень, ухвал і постанов судів по цивільних справах, вироків, ухвал і постанов судів по кримінальних справах, де йдеться про майнове стягнення. До С. у. належить і керівництво роботою з кадрами суд. органів, зокрема розробка проектів держ. планів розподілу молодих спеціалістів, які закінчили юрид. навч. заклади. С. у. в союзних і автономних республіках здійснюється відповідними держ. органами. В УРСР вони діють відповідно до Закону УРСР про судоустрій УРСР 1981, Положення про Міністерство юстиції УРСР 1972.

О. Г. Павшукова.

 

Схожі за змістом слова та фрази