Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пох-прем arrow ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР
   

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР

— постійно діючий орган Верховної Ради УРСР, що підзвітний їй у всій своїй діяльності і здійснює в межах, передбачених Конституцією УРСР, функції найвищого органу державної влади УРСР у період між сесіями Верховної Ради УРСР. За Конституцією УРСР обирається Верховною Радою УРСР з числа депутатів у складі Голови Президії Верховної Ради, 3 заступників Голови, Секретаря Президії і 20 членів Президії Верховної Ради УРСР. Президія обирається на першій сесії кожного чергового скликання на весь строк повноважень Верховної Ради. За Конституцією УРСР, осн. повноваженнями Президії є: призначення виборів до Верховної Ради УРСР і місцевих Рад народних депутатів, виборів до районних (міських) народних судів республіки; скликання сесій Верховної Ради УРСР; координація діяльності постійних комісій Верховної Ради УРСР; керівництво діяльністю місц. Рад нар. депутатів республіки. Вона здійснює контроль за додержанням Конституції УРСР; дає тлумачення респ. законів; скасовує постанови і розпорядження Ради Міністрів УРСР, рішення обласних, міських (міст респ. підпорядкування) Рад нар. депутатів у разі їхньої невідповідності законові. В галузі адм.-територіального устрою Президія визначає порядок розв'язання пов'язаних з цим питань; встановлює і змінює межі й районний поділ областей, вирішує питання про утворення районів і районів у містах, перетворення селищ на міста, встановлює підпорядкованість міст, провадить перейменування районів, міст та інших населених пунктів.

До компетенції Президії входить встановлення і присвоєння звань почесних УРСР; нагородження Почесною Грамотою і Грамотою Президії Верховної Ради УРСР; прийняття до громадянства УРСР; розв'язання питань про надання притулку (див. Право притулку), видання актів про амністію і здійснення помилування громадян, засуджених судами УРСР. У галузі міжнар. відносин Президія ратифікує і денонсує міжнар. договори УРСР; призначає і відкликає дипломатичних представників УРСР в іноз. державах і при міжнар. орг-ціях; приймає вірчі й відкличні грамоти акредитованих при ній дипломатичних представників іноз. д-в. Крім цих питань, що належать до відання Президії, вона в період між сесіями Верховної Ради УРСР, з наступним поданням на її затвердження на черговій сесії, вносить у разі необхідності зміни до чинних законодавчих актів УРСР; утворює області; за пропозицією Ради Міністрів УРСР утворює і ліквідує міністерства (див. Міністерства УРСР) і державні комітети УРСР; за поданням Голови Ради Міністрів УРСР звільняє з посади і призначає окремих осіб, які входять до складу Уряду республіки. Актами, що їх видає Президія з питань своєї компетенції, є укази і постанови. їй належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді УРСР. Після закінчення повноважень Верховної Ради УРСР Президія зберігає свої повноваження до утворення новообраною Верховною Радою УРСР нової Президії. Правове становище, компетенція, порядок утворення і діяльності Президії визначено Конституцією УРСР 1978, а також Регламентом Верховної Ради УРСР, затвердженим Верховною Радою Української PCP 25. III 1980.

О. Ф. Ватченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази