Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕРОЗМІЩЕННЯ НА ДНІ МОРІВ ТА ОКЕАНІВ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ
   

НЕРОЗМІЩЕННЯ НА ДНІ МОРІВ ТА ОКЕАНІВ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

— міжнар.-прав. норма, спрямована на зміцнення принципу використання Світового ок. в мир. цілях. Закріплена у Договорі про заборон у розміщення на дні морів та океанів і в їх надрах ядерної та інших видів зброї масового знищення 1971, який набув сили 18.V 1972. За цим актом держави-учасниці зобов'язалися не встановлювати і не розміщувати на дні морів і океанів та в їх надрах будь-яку ядерну зброю чи будь-які ін. види зброї масового знищення, а також споруди, пускові установки і будь-яке ін. обладнання, спеціально призначеного для зберігання, випробування чи застосування такої зброї. Дія Договору не поширюється на прибережну зону мор. дна, зовн. межа якої збігається із зовн. межею тер. моря. Система контролю за забезпеченням дотримання положень Договору охоплює спостереження, інспекції й консультації. Відповідно до ст. З кожна держава-учасниця має право перевірки за дотриманням умов Договору шляхом спостереження за діяльністю ін. дер-жав-учасниць на дні морів і океанів та в їх надрах за зовн. межею зони мор. дна за умови, що це спостереження не буде заважати такій діяльності. За наявності обгрунтованих сумнівів щодо виконання обов'язків, узятих на себе за Договором, держави-учасниці, які мають такі сумніви, і держави-учасниці, які несуть відповідальність за діяльність, що породжує ці сумніви, консультуються між собою з метою їх усунення. У разі неможливості усунення сумнівів двостор. зусиллями, держави — учасниці Договору можуть використовувати й ін. процедури перевірок, включаючи відповідну інспекцію об'єктів, споруд і установок, або звернутися в необхід. випадках до Ради Безпеки, яка може вжити заходів відповідно до Статуту ООН.

Літ.: Анашкин В. М. Междунар.-прав. проблемы ядер, демилитаризации мор. пространств и охрана окруж. среды. «Труды ЦНИИМФ. Мор. право», 1981, в. 263; Курс меж-дунар. права, т. 5. Отрасли междунар. права. М., 1992.

Т. Р. Короткий.

 

Схожі за змістом слова та фрази