Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСОБИСТІ ДОКУМЕНТИ
   

ОСОБИСТІ ДОКУМЕНТИ

- належним чином оформлені й засвідчені підписом компет. службові особи та печаткою відповід. держ. органу, підприємства, установи або організації офіц. записи про відомості, що мають юрид. характер (значення) і стосуються певної особи або події. Згідно з чинним зак-вом України до категорії О. д. належать паспорт, трудова книжка, посвідчення особи, посвідчення про обрання депутатом, док-ти про освіту (диплом, атестат, свідоцтво), науковий ступінь та вчене звання, нагородження, свідоцтва (про народження, шлюб, розлучення, смерть, спадщину тощо). Порядок оформлення, видачі, зберігання, внесення змін, вилучення О. д. визначається відповідними нормами зак-ва про громадян ство, про працю, про освіту, про шлюб та сім'ю, про нотаріат тощо, а також прийнятими на їх основі підзакон. нормат.-прав. актами: положеннями, інструкціями, наказами та ін. (напр., Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах та організаціях, затвердженою М-вом праці та соціальної політики України і М-вом юстиції України 29.VIІ 1993).

Див. також Документ.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази