Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНІЙ ЕНЕРГІЇ
   

МІЖНАРОДНЕ АГЕНТСТВО ПО АТОМНІЙ ЕНЕРГІЇ

(International Atomic Energy Agency), МАГАТЕ (IAEA) — міжнар. міжурядова організація. Утв. 1957 згідно з рішенням ГА ООН від 3.ХІІ 1955 з метою розвитку міжнар. співробітництва в галузі мир. використання ядер, енергії. Діяльність агентства регулюється статутом МАГАТЕ (набув чинності 1957). Відповідно до статуту, членами агентства можуть бути д-ви (незалежно від того, чи є вони членами ООН або якоїсь з її спеціаліз. установ), що депонують акт про прийняття ними статуту МАГАТЕ, після того як прийняття їх до організації затверджене ген. конференцією за рекомендацією ради керуючих. Згідно з угодою між МАГАТЕ та ООН від 14.ХІ 1957 агентство діє як авт. міжнар. організація, що перебуває у роб. відносинах з ООН. Агентство подає щорічні доповіді про свою діяльність ГА ООН і в разі потреби - РБ ООН. Кер. органи МАГАТЕ - генеральна конференція і рада керуючих. Ген. конференція збирається на чергові сесії раз на рік. На вимогу ради керуючих або більшості членів агентства ген. директор МАГАТЕ скликає спец, сесії. На сесії ген. конференції кожна країна - член агентства представлена делегатом, який призначається главою д-ви чи уряду або міністром закорд. справ. У період між сесіями ген. конференції осн. керівним органом МАГАТЕ є рада керуючих. Рада засідає, як правило, чотири рази на рік. У складі ради діють к-ти: з адм. і бюдж. питань; з тех. допомоги; по гарантіях; з гарантованих поставок. Поточну практ. діяльність МАГАТЕ здійснює постійно діючий секретаріат, очолюваний ген. директором, який призначається радою керуючих на 4 роки і затверджується ген. конференцією. Ген. директор здійснює адм. керівництво і відповідає за виконання програми робіт агентства, комплектування персоналу, його організацію і роботу. Ген. директор підпорядковується раді керуючих. У складі секретаріату діють департаменти: гарантій; тех. співробітництва; ядер, енергії і безпеки; адміністрації; наук, досліджень та ізотопів. Департаменти очолюють директори зі статусом заступників ген. директора.

Для надання допомоги ген. директорові і раді ке руючих у вирішенні питань планування і здійснення діяльності агентства при МАГАТЕ утворюються консультат. к-ти. В даний час. зокрема, діють Наук.-консультат. комітет (НКК), Міжнар. комітет з ядер, досліджень (МКЯД), Консультат. комітет з міжнар. системи ядер, інформації. Особливе значення має здійснення агентством контрольних функцій (т. з. гарантій МАГАТЕ). Призначення такого контролю — не допустити у країнах, які не мають ядер, зброї, переведення атомної енергії з мирного використання на створення ядер, зброї або ін. ядер, вибухових пристроїв тощо. Департамент гарантій, що діє у складі секретаріату, забезпечує контроль за ядер, установками та мат-лами, досліджуючи відповідні облікові док-ти, перевіряє роботу операторів атомних станцій тощо.

Агентство організовує також наук, форуми дня обміну досвідом та інформацією у галузі мирного використання атомної енергії, здійснює посередницькі послуги при передачі ядер, мат-лів та обладнання.

Місцеперебування - м. Відень (Австрія).

Ґ. І. Балюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази