Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ НОВИХ СОРТІВ РОСЛИН 1961
   

МІЖНАРОДНА КОНВЕНЦІЯ ПРО ОХОРОНУ НОВИХ СОРТІВ РОСЛИН 1961

- міжнар.-правовий документ, прийнятий групою європ. держав (Австрія, Бельгія, Великобританія, Данія, Угорщина, Фінляндія та ін.) 2.ХІІ 1961 у м. Женеві (Швейцарія). Переглянута державами-учасницями у Женеві 10.ХІ 1972 і 23.Х 1978. Метою Конвенції є визнання за селекціонерами нових сортів рослин та їх правонаступниками права на такі сорти. Учасницями Конвенції є 31 д-ва, в т. ч. Україна (від 2.VI 1995). Складається з преамбули та 42 статей.

Держави — учасниці Конвенції утворили Союз з охорони нових сортів рослин. Пост, органами Союзу є рада та бюро. До складу ради входять представники всіх держав — членів Союзу. Зміст охоронюваного Конвенцією права селекціонерів нових сортів рослин полягає в тому, що для в-ва виведеного сорту з метою комерц. збуту, пропозицій щодо продажу та для власне продажу матеріалу статевого або вегетат. розмноження необхідно отримати поперед, дозвіл селекціонера або його правонаступника. Не вимагає дозволу використання виведеного сорту як вихідного матеріалу для виведення ін. сортів рослин та збуту їх на ринку (ст. 5).

Згідно з Конвенцією, правова охорона надається за таких умов: виведений сорт повинен відрізнятися від будь-якого ін. сорту, чиє існування на момент подачі заявки про надання правової охорони є загальновідомим, однією (або більше) чітко вираженою ознакою; на день подачі заявки виведений сорт не має бути (або, якщо це передбачено зак-вом відповідної д-ви, не повинен бути більше року) виставленим на продаж або використовуватися з комерц. метою з дозволу селекціонера на тер. будь-якої ін. д-ви, а також не повинен виставлятися на продаж або використовуватися з комерц. метою з дозволу селекціонера на тер. будь-якої ін. д-ви протягом понад 6 років, якщо це стосується винограду, лісових дерев, плодових та декоративних дерев, включаючи їх підщепи, і впродовж більше 4 років, якщо це стосується будь-яких ін. рослин; виведений сорт має бути достатньо гомогенним, у т. ч. стосовно особливостей, характерних для його статевого або вегетат. розмноження; виведеному сорту має бути властива стабільність його істотних ознак; виведений сорт має бути названий відповідно до правил, встановлених Конвенцією (ст. 6). Держави — члени Союзу взяли на себе зобов'язання визнавати за селекціонерами право на новий сорт, видаючи їм спец, охоронний док-т, або патент. Праю щодо виведеного сорту надається селекціонерові на обмежений строк. Однак, згідно з Конвенцією, його тривалість не може бути меншою 15 років, рахуючи від дати видачі охоронного док-та. Для винограду, плодових дерев, лісових і декорат. дерев, у т. ч. підщепів усіх названих рослин, мінімальний строк дії док-та становить 18 років, рахуючи від зазначеної дати (ст. 6). Конвенцією також передбачено, що вільне здійснення наданого селекціонерові виключного права може бути обмежене лише через обставини, зумовлені інтересами сусп-ва. У разі встановлення таких обмежень селекціонеру має бути надана справедлива компенсація (ст. 9). Фіз. та юрид. особи, місцем проживання або місцем знаходження яких є одна з держав — членів Союзу, користуються в ін. державах-членах правовим режимом, який надано гр-нам цих країн.

Більше того, селекціонер має праю вибору д-ви, в якій він бажав би подати першу заявку на одержання правової охорони. Він може подати заявку і в ін. державах — членах Союзу, не чекаючи видачі йому охоронного док-та д-вою, в якій подав першу заявку (ст. 11).

У Конвенції урегульовано питання пріоритету права селекціонера на виведений ним сорт рослини. Так, селекціонер, який подав у встановленому порядку заявку на правову охорону в одній з держав — членів Союзу, користується (з метою подання заявок в ін. державах — членах Союзу) протягом 12 місяців правом пріоритету (ст. 12). Кожна держава — член Союзу зобов'язана вживати всіх заходів, необхідних для застосування Конвенції на її території, зокрема: забезпечити правові можливості для ефективного захисту передбачених документом прав, заснувати спец, орган з охорони селекц. досягнень або доручити таку охорону одному з чинних органів; інформувати громадськість про стан охорони нових сортів рослин та, як мінімум, періодично публікувати перелік виданих охоронних док-тів (ст. ЗО). Місцеперебування Союзу — м. Женева.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази