Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБМАН
   

ОБМАН

— умисне спотворення дійсного стану речей, свідома дезінформація контрагента, введення його в оману шляхом повідомлення або замовчування інформації з приводу певних фактів, обставин, подій минулого, тепер, або майб. часу з метою спонукати його за власною волею вчинити або не вчинити конкретні дії в інтересах посягаючого. В ряді випадків О. є кримінально протиправним. Він, зокрема, може виступати способом учинення таких злочинів, як шахрайство (ст. 190 КК України), фіктивне банкрутство (ст. 218 КК), ухилення від сплати податків, зборів, ін. обов'язкових платежів (ст. 212), шахрайство з фін. ресурсами (ст. 222), О. покупців та замовників (ст. 225), приховування стійкої фін. неспроможності (ст. 220).

В сучас. умовах вел. поширення набули: обманні операції з кред. картками, з банк, авізо; створення фіктивних інвест. фондів; одержання поперед, оплати, обманні дії із застосуванням комп'ютерної техніки. О. вчиняється у таких формах: усній; письмовій; конклюдентних дій; змішаній. Обманне діяння вчиняється як активною, так і пасивною поведінкою (дією чи бездіяльністю) винного. Усний О. виражається у словес, повідомленні потерпілому певної неправдивої інформації або замовчуванні й неповідомленні йому достовір. інформації. Письмовий О. є спотворенням істини в док-ті шляхом його фальсифікації або внесення до нього завідомо неправдивих відомостей. Часто злочинний О. виявляється у вчиненні винним конклюдентних дій: використання обмундирування особою, яка не має права його носити; користування завідомо неправильними вагами, гирями, вимірювальними приладами; споживання продуктів харчування під виглядом готовності оплатити їх вартість; зміна зовн. форми, властивостей певних предметів і видавання їх за предмети вищої якості (напр., продаж музею підробної «цінної» картини). Пасивний О. вчиняється у двох видах бездіяльності: завідоме замовчування винним обставин, повідомлення про які було обов'язковим; свідоме використання винним чужої помилки.

Див. також Обман у цивільному праві.

Літ.: Матышевский П. С. Преступления против собственности и смежные с ним преступления. К., 1996.

В. К. Грищук.

 

Схожі за змістом слова та фрази