Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ І УХВАЛ СУДУ, ЩО НАБУЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ
   

ПЕРЕГЛЯД РІШЕНЬ І УХВАЛ СУДУ, ЩО НАБУЛИ ЗАКОННОЇ СИЛИ

- процесуальна гарантія захисту прав і охоронюваних законом інтересів осіб, які беруть участь у цивільній справі. Перегляд таких рішень і ухвал можливий двома способами: в порядку касаційного провадження (ст. 319—347і ЦПК України) та у зв'язку з нововиявленими і винятковими обставинами (ст. 3472—3477 ЦПК). В ост. випадку йдеться про нововиявлені обставини, що не були предметом суд. розгляду з незалежних від суду та осіб, які брали участь у справі, причин, для з'ясування можливості їх впливу на результати розгляду справи і скасування суд. рішень, що не відповідають об'єктив, істині, правам і обов'язкам сторін. Такими нововиявленими обставинами є: 1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі заявникові; 2) встановлені вироком суду, що набув закон, сили, завідомо неправдиві показання свідків, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість док-тів або реч. доказів, що потягли за собою постановления незакон, або необгрунтованого рішення; злочинні дії сторін, ін. осіб, які беруть участь у справі, або їх представників чи злочинні діяння суддів при розгляді даної справи; 3) скасування рішення, вироку, ухвали (постанови) суду чи постанови ін. органу, що стали підставою для постановления цього рішення, цієї ухвали; 4) визначення неконституційним закону, який був застосований судом при вирішенні справи.

Підставами для перегляду справи за винятковими обставинами є виявлене після касац. розгляду справи неоднозначне застосування судами заг. юрисдикції одного і того ж положення закону або його застосування всупереч нормам Конституції України, а також якщо у зв'язку з відповідними рішеннями міжнар. судова установа, юрисдикція якої визнана Україною, встановила факт порушення Україною міжнар. зобов'язань.

Право на зверненн я до суду з вимогою про перегляд суд. актів у зв'язку з нововиявленими обставинами мають особи, які беруть участь у справі, а також прокурор. Об'єктом перегляду можуть бути будь-які рішення і ухвати судів, що набули закон, сили. Ухвали і рішення апеляц. та касаційної інстанцій можуть бути об'єктом перегляду тоді, коли такими суд. актами змінюється рішення суду першої інстанції або виноситься нове, коли закривається провадження по справі чи заява залишається без розгляду. На порушення процесу про перегляд подається письмова заява встановленого ст. 3475 змісту. До заяви додаються копії за кількістю осіб, які беруть участь у справі. Заява подається до суду, який постановив рішення, ухвалу, шо підлягає перегляду, протягом 3 місяців від дня встановлення обставин, які є підставою для перегляду. Рішення і ухвала суду за винятковими обставинами переглядаються колегією суддів у складі суддів ВС України. Заява підлягає розгляду в одному провадженні зі справою, в якій постановлено суд. рішення. Порядок провадження з розгляду заяви є такий, який встановлений для тієї стадії, що закінчилася прийняттям рішення, ухвали, котрі переглядаються. Суд. встановивши підстави для перегляду, виносить ухвалу, якою задовольняє заяву, скасовує рішення, ухвалу, що підлягають перегляду.

Див. також Оскарження касаційне в цивільному судочинстві.

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази