Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІКОННИКОВ
   

ІКОННИКОВ

Володимир Степанович [9 (21).ХП 1841, КИЇВ-26.ХІ 1923, там же] -укр. і рос. історик, академік Петерб. АН з 1914, академік ВУАН з 1921. Закін. 1861 Київ, кадет, корпус і 1865 істор.-філол. ф-т Київ. ун-ту. Залишений при ун-ті професор, стипендіатом, водночас викладав у серед, навч. закладах і читав лекції як приват-доцент Харків, ун-ту. 1867 захистив магістер. дис. «Максим Грек» у Новоросійському ун-ті (Одеса), а 1869 там же — докт. дис. «Спроба дослідження про культурне значення Візантії в руській історії» (опубл. 1881-82). З 1868 працював у Київ, ун-ті: доцент, з 1870 — екстраординарний, з 1871 — ординарний, а з 1893 — засл. професор. Того ж року обраний чл.-кор. Петерб. АН по розряду істор.-політ, наук, а 1914 — ординарним академіком по відділенню рос. мови і словесності. Один з фундаторів і голова (1873—77, 1893—95) Історичного товариства Нестора-літописця, голова Київ, археогр. комісії (1904—21), Київ, архівної комісії (з 1914), дійсн. і почесний член багатьох наукових товариств. Протягом 1873—1913 був головним редактором «Киевских университетских известий».

Автор багатьох праць з історіографії, джерелознавства, історії науки, культури і сусп.-політ, рухів у Росії і Україні. Найгрунтовнішою вважається двотомна «Спроба російської історіографії» (1891—1908; неопубл. рукопис 3-го тому збери, у НБУВ). Дослідження І. мають значення для висвітлення вітчизн. політ, історії, характеристики держ. діячів, вивчен

Іконников В.С. - leksika.com.ua

ня історіографії, історії д-ви і права України. Окр. питання історії права порушував учений у рецензіях на праці М. Ф. Владимирського-Буданова, О. О. Котляревського та ін. Перу І. належить також розвідка «Сторінка з історії Катерининського Наказу — про відміну тортур у Росії» (1891).

Літ.: Мат-лы для биогр. словаря действ, членов имп. Академии Наук, ч. 2. Пг., 1917; Сарбей В. Г. Один з перших істориків-академіків АН УРСР. УІЖ, 1966, № 12; Войцехівська 1. Володимир Іконников: джерелозн. студії. К., 1999.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази