Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПЕНСІЯ ЗА ВІКОМ
   

ПЕНСІЯ ЗА ВІКОМ

- в Україні вид труд, держ. пенсії, що призначається гр-нам незалежно від фактич. стану працездатності після досягнення певного віку. П. за в. диференціюються на окремі види (підвиди) залежно від умов праці, тривалості трудового стажу, спец, (додаткових) юрид. підстав (умов) і розміру цих пенсій. Законодавець поділяє призначення П. за в. на три види: на заг. підставах, на пільг, підставах та на спеціальних юрид. підставах (умовах). Заг. правовими підставами (умовами) пенс, забезпечення за віком є пенс, вік і труд, стаж встановленої тривалості. Пільгове пенс, забезпечення дає змогу вийти на П. за в. або у більш ранньому віці при заг. незмінній тривалості труд, стажу, або при одночас, зниженні вимог до віку і до тривалості труд, стажу. Спец. юрид. підстави призначення П. за в. мають значення для окр. категорій гр-н, напр.: потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи; інвалідів, учасників війни та сімей загиблих воїнів; багатодітних матерів і матерів інвалідів з дитинства; жінок, які працюють на текстильному виробництві, механізаторами, а також на деяких видах робіт у с. г.; у разі неповного стажу роботи.

За заг. правилом право на П. за в. чоловіки набувають при досягненні 60 років, а жінки — 55. Такі вікові межі встановлені для отримання пенсії тим. хто працював на посадах із звичайними умовами праці. Для призначення повної трудової П. за в. необхідний стаж: чоловікам — 25 років, жінкам — 20 років. Певним категоріям працівників така пенсія призначається на пільг, умовах. Пільг, умови встановлені для призначення П. за в. працівникам, зайнятим на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, — за Списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників (затв. КМ України) та за результатами атестації роб. місць: чоловікам — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах; жінкам — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 15 років.

Працівникам, зайнятим на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці [за Списком № 2 виробництв, робіт, посад і показників (затв. КМ України) та за результатами атестації роб. місць] П. за в. призначається: чоловікам — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років, а жінкам — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років.

Законом України «Про пенсійне забезпечення» (1991, з наст, змінами і доп.) передбачені деякі особливості пенсійного забезпечення. Так, працівники, безпосередню зайняті повний роб. день на підзем. і відкритих гірничих роботах (включаючи особовий склад гірничо-рят. частин) по видобутку вугілля, сланцю, руди та ін. корисних копалин, на буд-ві шахт і рудників та в металургії (за Списком робіт і професій, затвердженим КМ України), мають право на пенсію незалежно від віку, якшо вони були зайняті на цих роботах не менше 25 років, а працівники провідних професій на цих роботах (робітники очисного вибою, прохідники, вибійники на відбійних молотках, машиністи гірничих виймальних машин, сталевари, горнові, агломератники, вальцювальники гарячого прокату) — за умови, якшо вони були зайняті на цих роботах не менше 20 років.

За умови наявності стажу на підзем. роботах менше 10 років у чоловіків і менше 7 років 6 міс. у жінок за кожний повний рік цих робіт пенс, вік, передбачений ст. 12 вказаного Закону, знижується на 1 рік. Умови, норми та порядок пенс, забезпечення гр-н, які постраждали від Чорноб. катастрофи, визначаються Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (1991, з наст, змінами і доп.).

Інваліди, учасники війни, сім'ї загиблих (померлих) військовослужбовців і осіб начальницького та ряд. складу органів внутр. справ, які брали участь у бойових діях, і ті, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні ін. обов'язків військ, служби (служб, обов'язків), або внаслідок захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням ін. військ, обов'язку, а також батьки і дружина або чоловік (якщо вони не взяли повтор, шлюбу) військовослужбовців, осіб начальницького і ряд. складу органів внутр. справ, які померли (загинули) у період проходження військ, служби (виконання служб, обов'язків) чи після звільнення зі служби, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва, одержаних при виконанні обов'язків військ, служби (служб, обов'язків), захворювання, пов'язаного з перебуванням на фронті чи виконанням ін. військ, обов'язку, мають право на пенсію: чоловіки — після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 25 років; жінки — після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 20 років. Законом «Про пенсійне забезпечення» передбачені також П. за в. багатодіт. матерям і матерям інвалідів з дитинства та П. за в. окр. категоріям гр-н. Жінки, які народили 5 або більше дітей і виховали їх до 8-річного віку, і матері інвалідів з дитинства, які виховали їх до цього віку, мають право на П. за в. після досягнення 50 років і при стажі роботи не менше 15 років із зарахуванням до стажу часу догляду за дітьми. При цьому до числа інвалідів з дитинства належать також діти-інваліди віком до 16 років, які мають право на одержання соціальної пенсії. У разі відсутності матері, коли виховання дитини-інваліда здійснювалося його батьком, йому призначається П. за в. після досягнення 55 років при стажі роботи 20 років. Особи, хворі на гіпофізарний нанізм (ліліпути), і диспропорційні карлики мають право на П. за в.: чоловіки — після досягнення 45 років і при стажі роботи не менше 20 років; жінки — після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше 15 років; інваліди по зору І групи — сліпі та інваліди з дитинства І групи мають право на П. за в.: чоловіки — після досягнення 50 років та при стажі роботи не менше 15 років; жінки — після досягнення 40 років і при стажі роботи не менше 10 років.

Л. П. Гаращенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази