Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕНАЛЕЖНА СТОРОНА
   

НЕНАЛЕЖНА СТОРОНА

- особа, яка в цив. процесі не є суб'єктом права вимоги чи несення обов'язку на відміну від належного позивача чи відповідача. Згідно зі ст. 105 ЦПК України суд, встановивши під час розгляду справи, що позов, пред'явлений не тією особою, якій належить право вимоги, або не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, може за згодою позивача, не припиняючи справи, допустити заміну первісного позивача або відповідача належним позивачем або відповідачем. Визнання сторони неналежною можливе тільки в суд. засіданні й лише в тому разі, коли відбувається заміна Н. с. — позивача чи відповідача. Тільки у разі заміни сторона, що вибуває з процесу, визнається судом неналежною. В ін. випадку сторони, які могли бути замінені, беруть участь у справі й мають усі права та обов'язки сторін. Чинним зак-вом України не передбачено відмови в прийнятті позову від неналеж. позивача чи відмови в прийнятті позову, зверненого до неналеж. відповідача. Заміна в разі встановлення судом неналежності однієї зі сторін можлива тільки в стадії суд. розгляду справи та у порядку, передбаченому ст. 105 ЦПК. При розгляді справи суд сам має вирішити питання про правильність визначення процес, правосуб'єктності сторін та що позивач є тією заінтерес. стороною, яка відповідає положенням п. 1 ст. 5. Заміна Н. с. проводиться як за ініціативою суду, так і на прохання осіб, які беруть участь у справі. При заміні неналеж. позивача необхідна його згода, за наявності якої він вибуває з процесу, а його місце займає належ, позивач. У випадку, коли неналеж. позивач дав згоду на його заміну, а належний не бажає вступити до процесу, суд закриває провадження у справі на підставі відмови позивача від позову. В разі, коли неналеж. позивач не погоджується на заміну його ін. особою, то ця особа може вступити до справи як третя особа, що заявляє самост. вимоги на предмет спору, про що суд повідомляє третю особу. Незалежно від вступу третьої особи до справи суд зобов'язаний розглянути розпочату справу, винести рішення, яким дати відповідь, кому належить право вимоги, тобто хто є належ, позивачем. Для заміни неналеж. відповідача ін. особою необхідна згода позивача. При заміні відповідача розгляд справи починається знову. В разі незгоди позивача на заміну відповідача ін. особою суд може притягти цю особу як другого відповідача. Суд, установивши належ, відповідача, зазначає це у своєму рішенні. Вимога позивача присуджується від одного з відповідачів, а відносно другого — у вимозі відмовляється. При відмові у позові до останнього зроблені ним витрати не присуджуються з позивача, а відносяться за рахунок д-ви. Заміна Н. с. належною стороною може відбутися у суді першої інстанції протягом усього часу розгляду справи, про що суд виносить мотивовану ухвалу. Всі процес, дії, виконані Н. с, не є обов'язковими для осіб, які вступили до процесу, і розгляд справи після заміни Н. с. розпочинається, заново.

Літ.: Штефан М. И. Цив. процес. К., 1997; Гражд. процесе. X., 2001.

С. В. Антонов.

 

Схожі за змістом слова та фрази