Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІДГАЛУЗЬ ПРАВА
   

ПІДГАЛУЗЬ ПРАВА

— один з елементів системи права, його внутр. форми. П. п. є частиною певної галузі права і об'єднує прав, норми та інститути, які регулюють суспільні відносини, що мають певне самост. значення у межах їх відповідного типу. Водночас ці норми та інститути мають стійкий взаємозв'язок з ін. елементами даної галузі права. Напр., підгалузями цив. права є авторське й винахідницьке право, фінансового — банк, право та ін.

Наявність П. п. зумовлюється: складністю сусп. відносин, що регулюються правом; багатоаспектністю предмета регулювання; наявністю системи однотип. інститутів у межах окр. галузі права; специфікою методів регулювання, які характеризують галузь, та необхідністю ефективної організації структур, елементів права, що становлять його систему. Нагромадження нормат. матеріалів у зв'язку з розвитком, ускладненням і зростанням значення сусп. відносин, які ним регламентуються, спричиняє розширення меж окр. підгалузей. Ці процеси приводять до утворення на їх основі нових самост. галузей права. Так, виправно-трудове право свого часу розглядалося як підгалузь крим. права, а господарське — цив. права тощо.

Літ.: Общая теория права и гос-ва. М., 1994; Теория гос-ва и права. М., 2000; Теорія д-ви і права. К., 2000.

С. В. Бобровник, С. Л. Лисенков.

 

Схожі за змістом слова та фрази