Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мир-міл arrow МІЖНАРОДНИЙ КООПЕРАТИВНИЙ АЛЬЯНС
   

МІЖНАРОДНИЙ КООПЕРАТИВНИЙ АЛЬЯНС

(International Co-operative Alliance), МКА (ICA) — міжнар. організація, утв. 19.VIII 1895 рішенням І Установчого кооп. конгресу, який відбувся у м. Лондоні (Великобританія). Має консультат. статус при Економічній і соціальній раді ООН (ЕКОСОР). Станом на 2000 учасницями альянсу є 156 національних та 7 міжнар. кооп. організацій (Всесвітня рада кредитних спілок, Міжнародна асоціація житлового кооперативного розвитку, Міжнародна кооперативна нафтова асоціація, Міжнародне кооперативне товариство розвитку кооперативного фінансування, Міжнародний кооперативний банк, Організація кооперативів Америки, Скандинавське кооперативне товариство). Спрямована на розвиток міжнар. кооп. руху та організацію співробітництва відповідних нац. організацій.

Перший статут МКА був прийнятий II конгресом МКА (м. Париж, 1896). У роботі XXX конгресу МКА (м. Токіо, 1992) уперше взяла участь делегація споживчої кооперації України; Укоопспілка прийнята у члени альянсу. XXXI конгрес МКА (м. Манчестер, 1995) прийняв новий статут МКА Відповідно до статуту, метою МКА як всесв. представника кооп. організацій усіх видів є: сприяння світовому кооп. рухові; заохочення і захист кооп. цінностей та принципів; підтримка в розвитку економіки та ін. взаємовигідних відносин між членами організації; сприяння соціальному прогресу, міжнар. миру та безпеці. Кер. органи МКА — конгрес, центр, комітет, викон. комітет. Політику МКА і програму його діяльності визначає конгрес, який скликається раз на 4 роки. Викон. комітет формує комітети, напр., комітет кооп. розвитку, і підкомітети, які займаються питаннями членства, а також питаннями, що виносяться на обговорення у центр, комітеті. Поточну роботу альянсу виконує секретаріат. У межах МКА функціонують спеціаліз. комітети та організації: сільськогосподарський, риболовецький, банківський і житловий комітети, організація кооперативної політики щодо захисту прав споживача, міжнар. організація споживчої кооперативної торгівлі (ІНТЕРКООП), міжнар. комітет робітників вироб. і ремісничих кооп. товариств та ін. Крім цього, діє ряд роб. груп: консультат. група з питань підготовки кооперативів країн, що розвиваються; міжнар. роб. група кооп. бібліотекарів і працівників документації; роб. групи з кооп. друку; групи, що займаються дослідженнями кооп. руху, та ін.

Альянс організовує конгреси та семінари, бере участь у діяльності ООН та її спеціаліз. установ — Міжнародної організації праці, Продовольчої і сільськогосподарської організації, Організації з промислового розвитку, ЮНЕСКО та ін. МКА має регіон, відділення: у містах Делі (Індія) та Моші (Танзанія). Офіц. мови — англ., ісп., нім., рос. і французька. Місцеперебування — м. Женева (Швейцарія).

Літ.: Крашенинников А. Междунар. кооп. альянс. М., 1980; Історія кооп. руху. Л.. 1995.

В. І. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази