Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow нев-нюр arrow НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІВ
   

НЕЗАЛЕЖНІСТЬ СУДДІВ

- один з гол. конст. принципів правосуддя, на основі якого формується прав, положення судді в д-ві. Принцип Н. с. знайшов своє відображення у конституціях майже всіх держав світу. Найбільш відома конст. формула: «Судді незалежні і підкоряються тільки закону». Н. с. знаходиться у тісному зв'язку з принципами незмінюваності суддів та несумісності суддівської посади, які забезпечують Н. с. В Україні Н. с. та їх недоторканність гарантуються Конституцією (ст. 126, 129) і відповід. законами. Н. с. означає, що при здійсненні своїх повноважень вони керуються тільки законом і ніхто не має права давати їм будь-які вказівки або прямим чи непрямим способами впливати на них. Суддя не зобов'язаний давати кому-небудь офіц. роз'яснення по суті справи, що знаходиться у його провадженні, або вже розглянутої справи. Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним служб, обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення тягне відповідальність, зокрема кримінальну (ст. 376, 377 КК України). Важливою матеріальною гарантією Н. с. є високий рівень держ. винагороди за служб, діяльність. Принцип Н. с. у поєднанні з вимогою неупередженості зобов'язує суддю при розгляді справ бути вільним від будь-яких політ, переваг та парт, зобов'язань. Звідси заборона суддям бути членами політ, партій. Н. с. в Україні встановлюється системою норм, що забезпечують: 1) порядок набуття посади судді та звільнення з неї; 2) незмінюваність суддів; 3) недоторканність суддів; 4) процедуру здійснення правосуддя; 5) заборону впливу на суддів у будь-який спосіб; 6) відповідальність за неповагу до суддів; 7) право судді на відставку; 8) матеріальне та соціальне положення суддів відповідно до їх статусу; 9) діяльність органів суддівського самоврядування.

H. с. — один з важливих принципів процес, права України.

У ст. 18 КПК України та ст. 8 ЦПК України зазначається, що при здійсненні правосуддя судді незалежні й підкоряються тільки закону. Судді вирішують справи на основі закону, в умовах, що виключають сторонній вплив на них. При здійсненні правосуддя Н.с. означає:

1. Судді незалежні від вищестоящого суду. Скасовуючи рішення і направляючи справу на новий розгляд, вищестоящий суд не має права вирішувати наперед питання про оцінку доказів і висновку суду (ст. 374 КПК, ст. 333 ЦПК). 2. Судді незалежні від висновків органів до-суд. слідства і прокурора, а також від висновків і поглядів учасників суд. засідання. Судді оцінюють докази за своїм переконанням; ніякі докази для них не мають наперед встановленої сили (ст. 67 КПК, ст. 62 ЦПК). 3. Незалежність суддів усередині самої суд. колегії. Зокрема, при колег, розгляді справи судді незалежні один від одного та від головуючого. Таке прав, положення встановлює можливість кожного з суддів брати участь у дослідженні доказів, обговоренні й прийнятті рішень за своїм переконанням.

Літ.: Конст. право України. К., 1999; Конст. право зарубеж. стран. М., 2000; Крим, процес України. X., 2000; Наук, коментар Крим, кодексу України. К, 2001; Наук.-практ. коментар Крим, кодексу України. К, 2002.

С. В. Прилуцький.

 

Схожі за змістом слова та фрази