Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОЗПОРЯДНИК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
   

РОЗПОРЯДНИК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

— бюдж. установа в особі її керівника, уповноважена на отримання бюдж. асигнувань, взяття бюдж. зобов'язань та здійснення видатків з бюджету для реалізації відповід. соціально-екон. програм та ін. держ. заходів. За обсягом повноважень розрізняють головних розпорядників та Р. б. к. нижчого рівня. До головних належать м-ва, відомства та ін. центр, органи викон. влади, КС України, ВС України, спеціаліз. суди, ін. установи та організації, бюдж. установи АР Крим, керівники місцевих держ., адм., викон. органів місц. самоврядування та ін. Розпорядниками нижчого рівня є відповідні бюдж. установи та організації (в особі їх керівників), що підпорядковані, підзвітні або підконтрольні головним Р. б. к. Повноваження Р. б. к., їх осн. функції та юрид. відповідальність за порушення бюдж. зак-ва регламентуються нормами БК

України (2001), Законом про Держ. бюджет України на відповід. рік, а також ін. актами зак-ва України.

Гол. розпорядники коштів Держ. бюджету України визначаються відповідно до норм БК України та затверджуються Законом про Держ. бюджет України на поточ. рік шляхом встановлення їм обсягів бюдж. асигнувань. Конкр. головні Р. б. к. АР Крим та обл. і районних бюджетів визначаються відповід. рішенням про місц. бюджет з дотриманням вимог бюдж. зак-ва. Відповідно до завдань, осн. функцій і повноважень головний Р. б. к., виходячи з необхідності досягнення конкр. результатів за рахунок бюдж. коштів, розробляє план своєї діяльності, складає на його підставі проект кошторису і бюдж. запити та подає їх М-ву фінансів України чи місц. фін. органові. Він також отримує бюдж. призначення шляхом їх затвердження у Законі про Держ. бюджет України чи рішенні про місц. бюджет, доводить у встановленому порядку до Р. б. к. нижчого рівня (одержувачів цих коштів) відомості про обсяг асигнувань, забезпечує управління, контролює повноту надходжень і цільове витрачання бюдж. коштів їх одержувачами, здійснює ін. функції. Р. б. к., винні у порушенні бюдж. зак-ва, несуть цив., дисциплінарну, адм. або крим. відповідальність згідно з законами України.

В. П. Нагребельний, М. В. Оніщук.

 

Схожі за змістом слова та фрази