Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ
   

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

(ДІОП) — структурний підрозділ Комітету по нагляду за охороною праці України. Здійснює держ. нагляд за дотриманням законод. та ін. нормат. актів про охорону праці на підприємствах, в установах, організаціях. ДІОП діє за галузевим (міжгалузевим) принципом нагляду за підприємствами або є спеціалізованою з окремих видів держ. нагляду залежно від об'єктів підвищеної небезпеки.

Посад, особи інспекції (держ. інспектори) реалізують свої повноваження згідно із Законом України «Про охорону праці» (1992), Типовим положенням про ДІОП та посад. інструкціями. Держ. інспектори мають право: безперешкодно в будь-який час відвідувати підконтрольні підприємства для перевірки дотримання зак-ва про охорону праці, одержувати від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію з даних питань; надсилати керівникам підприємств, а також посад, особам, керівникам структурних підрозділів уряду АР Крим, місц. рад, міністерств та ін. центр, органів держ. викон. влади обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків у галузі охорони праці; зупиняти експлуатацію підприємств, окр. виробництв, цехів, дільниць, роб. місць і обладнання до усунення порушень вимог охорони праці, що створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих; притягувати до адм. відповідальності працівників, винних у порушенні законод. та ін. нормат. актів про охорону праці; надсилати власникам, керівникам підприємств подання про невідповідність окр. посад, осіб займаній посаді, передавати в необхідних випадках матеріали органам прокуратури для притягнення їх до крим. відповідальності.

Власник, керівник підприємства повинні створити необхідні умови для роботи ДІОП.

М. А. Миленький, ?. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази