Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ
   

ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ

- система орг., екон., матеріально-тех., сан., правових та ін. заходів, спрямованих на збереження, відтворення, використання об'єктів тваринного світу. Регулюється Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища» (1991), «Про мисливське господарство та полювання» (2000), «Про тваринний світ» (2001). Головні принципи О. т. с: збереження умов існування видового і популяц. різноманіття твар, світу в стані природ, волі; недопустимість погіршення середовища перебування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; збереження цілісності природ, угруповань тварин; додержання науково обгрунтованих нормативів і лімітів використання об'єктів твар, світу, забезпечення невиснажливого використання диких тварин та їх відтворення; регулювання чисельності тварин з метою охорони здоров'я населення і відвернення заподіяння шкоди природі та нар. г-ву; врахування висновків екол. експертизи щодо народно-госп. об'єктів, які можуть впливати на стан твар, світу, тощо.

О. т. с. забезпечується шляхом: встановлення правил і норм охорони, рац. використання та відтворення об'єктів твар, світу; встановлення заборон і обмежень у використанні об'єктів твар, світу; запобігання загибелі тварин під час здійснення виробничих процесів; подання допомоги тваринам у разі захворювання, загрози їх загибелі під час стих, лиха і внаслідок надзв. екол. ситуацій; здійснення держ. контролю у галузі охорони і використання твар, світу; створення системи держ. обліку, кадастру та моніторингу твар, світу; організації наук, досліджень, спрямованих на обгрунтування заходів щодо О. т. с; стимулювання діяльності, спрямованої на охорону, рац. використання і відтворення твар, світу; проведення ін. заходів і встановлення ін. вимог щодо О. т. с. тощо. Спеціальні правові вимоги встановлено щодо здійснення заходів, спрямованих на охорону середовища перебування, умов розмноження, шляхів міграції тварин. Такі заходи повинні розроблятися при розміщенні, проектуванні та забудові нас. п., підприємств, споруд та ін. об'єктів, удосконаленні існуючих і впровадженні нових технологіч. процесів, введенні в госп. обіг цілинних земель, здійсненні рекреац. діяльності, а також при розміщенні, проектуванні й буд-ві залізничних, шосейних, трубопровідних та ін. трансп. магістралей, ліній електропередач і зв'язку, каналів, гребель та ін. гідротех. споруд.

Заборонено введення в експлуатацію об'єктів і застосування технологій без забезпечення їх засобами захисту тварин та середовища їх перебування. У місцях розмноження тварин передбачено обмеження проведення вибухових та ін. робіт, які є джерелом підвищеного шуму. Лише в разі гострої необхідності дозволяється, за погодженням з органами екології та природ, ресурсів, випалювання сухої рослинності або її решток. З метою збереження і поліпшення екол. стану окр. територій, що мають особливу цінність як середовище перебування рідкісних і таких, котрі перебувають під загрозою зникнення, та цінних видів тварин, М-во екології та природ, ресурсів України може розробляти і запроваджувати більш суворі екол. нормативи, ніж ті, що встановлені для всієї тер. України. З урахуванням вимог до О. т. с, інтересів риб. і мисл. г-ва повинні здійснюватися експлуатація гідротех. та ін. споруд на вод. об'єктах, встановлення гідрол. режиму і режиму водопостачання та інша діяльність, що впливає чи може впливати на стан середовища перебування диких тварин. Особливій охороні підлягають рідкісні й такі, що перебувають під загрозою зникнення, види тварин. Правила добування цих видів тварин для розведення у спеціально створених умовах, а також з н.-д. метою встановлюються М-вом екології та природ, ресурсів України. Особи, винні в порушенні правил О. т. с, притягуються до юрид. відповідальності.

М. І. Єрофеєв.

 

Схожі за змістом слова та фрази