Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТАРИФНА УГОДА
   

ТАРИФНА УГОДА

- строковий нормат.-прав. акт взаєм, домовленості між власниками (підприємцями) та об'єднаннями профес ійних спілок або ін. органами, уповноваженими працівниками, за участю органів держ. викон. влади, на держ., галузевих і регіональному рівнях щодо встановлення засад та заг. принципів регулювання відносин у сфері праці, а також регулювання соціально-екон. інтересів працівників і власників, створюючи цим основу для розробки та укладення колективних договорів на окр. підприємствах, в установах, організаціях. Т. у. можна розглядати як прав, акт, як прав, форму соціального партнерства. Це — три-стор. договір, участь у якому беруть уряд, об'єднання роботодавців підприємств, установ, організацій та об'єднання працівників або профспілки.

Угоди укладаються відповідно до чинного зак-ва. Прав, основою щодо регулювання Т. у. є закони України «Про колективні договори та угоди» (1993), «Про місцеве самоврядування в Україні» (1997), «Про організації роботодавців» (2001) та ін. Заг. базою укладання Т. у. є гарантований д-вою мінімум заробітної плати. Інтереси власників на держ. рівні представляють КМ України та Укр. спілка промисловців і підприємців, на галузевому — м-ва, відомства, об'єднання власників за галуз. ознакою, на регіональному — місц. органи держ. влади і відповідні об'єднання власників. Т. у. — особливий метод регулювання зарплати, який практикувався у кол. СРСР. Укладалися для встановлення умов оплати праці робітників і службовців конкр. підприємства. В них визначалися розміри ставок, підстави для розподілу робітників за групами та категоріями оплати тощо. Це був різновид або частина колект. договору. Починаючи з 1931 осн. умови оплати праці робітників та службовців визначалися у порядку держ. нормування. У Т. у. відбиваються такі обставини, як: зростання вартості життя, темп зростання продуктивності праці в галузі, прибутковість підприємств.

Галузеві Т. у. — це орієнтир при укладенні колект. договорів на окр. підприємствах, де є більші можливості для реальної оцінки послуг праці конкр. працівника, дохід якого (теоретично) визначається граничним продуктом його праці.

Роботодавці в угодах не лише захищають свої інтереси, а й несуть осн. частку відповідальності за прогрес і розвиток в-ва. Працівники, чиї інтереси здебільшого представляють профспілки, в угодах обстоюють свої профес. та соціальні права. Угоди укладаються з метою регулювання виробничих, труд, і соціально-екон. відносин та забезпечення конст. прав і гарантій працівників та роботодавців. Угода визнається чинним актом соціального партнерства, яким регулюються основні принципи і норми реалізації соціально-екон. політики і труд, відносин, дії та відповідальність сторін, спрямовані на їх співробітництво, досягнення злагоди в сусп-ві. До змісту угод включаються комплекси і цільові програми екон. та соціального розвитку, вносяться пропозиції щодо їх фін. забезпечення під час формування проектів Держ. бюджету України. Положення Т. у. є обов'язковими для застосування під час ведення колект. переговорів і укладення колект. договорів та угод нижчого рівня як мін. гарантії. Т. у. відрізняються від колект. договорів: за рівнем укладення; за сторонами; за порядком укладення; за змістом; за сферою дії; за порядком та місцем реєстрації.

Літ.: Труд, право России. М, 1998; Дмитренко Ю. П. Труд, право України. К., 2001.

Ю. П. Дмитренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази