Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ
   

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПОРТФЕЛЬ

- набір різних за якістю і кількістю цінних паперів, що складається інвестором з метою отримання гарантованого прибутку. Гол. метою І. п. є оптим. співвідношення ризиків, пов'язаних з будь-якою формою вкладення капіталу. Завдяки диверсифікації, тобто інвестуванню фін. коштів у більш ніж один вид активів, інвестор максимально знижує імовірність ризику і забезпечує надійність капіталовкладень, отримання найбільшого і гарантованого прибутку. Принцип диверсифікації грунтується на теорії оптимального І. п. амер. економістів Г. Марковиця і Д. Тобіна та моделі рівноважного ринку цін. паперів амер. вченого В. Шарпа (capital assets pricing model). В основі згаданої теорії лежить принцип теоретично оптимального І. п., що складається з ризикових і неризикових частин, співвідношення між якими відображає показник заг. ризику і заг. прибутковості портфеля. Це співвідношення вибирається інвестором на основі власної готовності до ризику. Диверсифікація орієнтована на вільний обіг на фонд, ринку цін. паперів (акцій, векселів, депозитних сертифікатів, інвестиційних сертифікатів, облігацій, тощо). Вона зменшує ризик в інвестиційній діяльності, але повністю його не усуває. Чим більша різноманітність цінних паперів, що входять до І. п., тим менший ризик неотримання запланованого прибутку. Фахівці вважають, що для забезпечення без-ризикового вкладання коштів інвесторів необхідно вкладати не менш як 12 видів активів.

Літ.: Фонд, портфель (Книга эмитента, инвестора, акционера. Книга биржевика. Книга финансового брокера). М., 1992; Чесноков А. С. Инвест, стратегия и фин. игры. М., 1994; Ковалев В. В. Фин. анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. М., 1995; Основи інвестиційної діяльності. К., 1997.

О. М. Бірюков.

 

Схожі за змістом слова та фрази