Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДА
   

ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДА

— комплекс заходів, спрямованих на відновлення здоров'я і здібностей інваліда та створення йому необхідних умов і рівних можливостей у всіх сферах життєдіяльності. Відповідно до Положення про індивідуальну програму реабілітації та адаптації інвалідів (затв. КМ України 22.11 1992) зазначена програма розробляється медико-соціальними експертними комісіями (МСЕК) з урахуванням місц. можливостей, соціально-екон., геогр., нац. особливостей та є обов'язковою для виконання власниками підприємств, об'єднань, установ, організацій або уповноваженими ними органами незалежно від форм власності та видів їх діяльності. Осн. видами реабілітац. допомоги є: мед. реабілітація (відповідна терапія і реконструктивна хірургія з поступовим протезуванням); профес. реабілітація (профес. орієнтація, про-фес. навчання або перекваліфікація, рац. працевлаштування); соціально-побут. реабілітація (соціально-побут. влаштування та обслуговування). Фінансування І. п. р. і. здійснюється за рахунок коштів Фонду України соціального захисту інвалідів та місц. бюджетів. Контроль за реалізацією І. п. р. і. здійснюється МСЕК разом з місц. органами держ. викон. влади, профсп. ор г-ціями, відділеннями Фонду України соціального захисту інвалідів за участю представників громад, орг-цій інвалідів. Підприємства, установи та організації, які не виконали у встановлені строки реабілітац. заходів, виконавцями яких вони визначені в І. п. р. і., за рішенням МСЕК відраховують кошти до Фонду України соціального захисту інвалідів у розмірі вартості реалізації цих заходів. Спори між органами охорони здоров'я і підприємствами, установами та організаціями з питань обсягу, строків, вартості реалізації реабілітац. заходів вирішуються у встановленому порядку. Питання, пов'язані з реабілітацією інвалідів, регулюються чинним зак-вом, зокрема Законом «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (1991).

див. також Інвалідність.

Б. С. Стичинський.

 

Схожі за змістом слова та фрази