Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
   

КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

— вид захисту інформації з обмеженим доступом, розголошення якої завдає (може завдати) шкоди д-ві, сусп-ву або особі. Реалізується за допомогою перетворення інформації з використанням спец, (ключових) даних з метою приховування (або відновлення) змісту інформації, підтвердження її справжності, цілісності, авторства тощо. Положення про порядок здійснення криптографічного захисту інформації в Україні затв. Президентом України 22.V.1998. До засобів К. з. і. належать: а) апаратні, програмні та апаратно-програмні засоби, що реалізують криптогр. алгоритми перетворення інформації; б) апаратні, програмні та апаратно-програмні засоби, системи та комплекси захисту від нав'язування неправдивої інформації, включаючи засоби імітозахисту та «електронного підпису», що реалізують криптогр. алгоритми перетворення інформації; в) апаратні, програмні та апаратно-програмні засоби, системи і комплекси, призначені для виготовлення та розподілу ключових док-тів, які використовуються у засобах К. з. і., незалежно від виду носія ключової інформації; г) системи та комплекси, в т. ч. ті, що входять до систем та комплексів захисту інформації від несанкціонованого доступу (НСД), до складу яких входять апаратні, програмні та апаратно-програмні засоби, які реалізують криптогр. алгоритми перетворення інформації. Сукупність засобів К. з. і., необхідної ключової, нормативної, експлуатаційної, а також ін. документації (у т. ч. такої, яка визначає заходи безпеки), використання яких забезпечує належний рівень захищеності інформації, що обробляється, зберігається та/або передається, становить криптогр. систему (криптосистему). Засоби К. з. і. та криптосистеми можуть перебувати у держ. і недерж. власності. В Україні створено систему К. з. і., яка є сукупністю органів, підрозділів, груп, чия діяльність спрямована на забезпечення К. з. і., та підприємств, установ і організацій, що розробляють, виробляють, експлуатують та/або розповсюджують криптосистеми і засоби К. з. і. Держ. політику щодо К. з. і. реалізує Департамент спец, комунікаційних систем та захисту інформації СБУ. Спец. Інструкцією (1998) встановлено умови та правила провадження підприєм. діяльності (ліцензійні умови), пов'язаної з розробленням, виготовленням, ввезенням, вивезенням, реалізацією та використанням засобів К. з. і., а також надання послуг з К. з. і. та контроль за їх дотриманням. Названий Департамент є уповноваженим держ. органом, який видає ліцензії на провадження діяльності в галузі К. з. і. Порушення порядку здійснення К. з. і. суб'єктами підприєм. діяльності, установами, організаціями, посад, особами та гр-нами тягне відповідальність згідно з зак-вом України.

В. О. Горобцов.

 

Схожі за змістом слова та фрази