Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow с arrow СПЕЦІАЛЬНА (ВІЛЬНА) ЕКОНОМІЧНА ЗОНА
   

СПЕЦІАЛЬНА (ВІЛЬНА) ЕКОНОМІЧНА ЗОНА

- частина території України, на якій діє спеціальний правовий режим економічної діяльності. Метою створення С. (в.) е. з. є залучення іноземних інвестицій, активізація підприємницької діяльності для нарощування експорту товарів і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, упровадження нових технологій, ринкових методів господарювання, розвитку інфраструктури ринку, поліпшення використання природних і трудових ресурсів, прискорення соціально-економічного розвитку України. У С. (в.) е. з. створюються сприятливі митні умови та режим митного оподаткування: пільгові режим та рівень оподаткування, специфічні валютно-фінансові умови, банківсько-кредитна система, система кредитування і страхування, умови окремих видів платежів та система державного інвестування. Статус, строк і територія її визначаються Верховною Радою України через прийняття окремого закону для кожної С. (в.) е. з. На території України можуть створюватися С. (в.) е. з. різних функціональних типів: вільні митні зони і порти (наприклад, С. (в.) е. з. "порто-франко" на території Одеського морського порту), експортні, транзитні зони, митні склади, технологічні парки, технополіси, комплексні виробничі зони, туристсько-рекреаційні, страхові, банківські тощо. Окремі зони можуть поєднувати функції, властиві різним їх типам. На території С. (в.)е. з. діє законодавство України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" від 13 жовтня 1992 р. № 2673-XII або законом про створення конкретної С. (в.) е. з. Законодавством України встановлено державні гарантії щодо збереження в повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів економічної діяльності С. (в.) е. з. у разі її ліквідації. С. (в.) е. з. створюються Верховною Радою України за ініціативою Президента України, Кабінету Міністрів України або місцевих Рад народних депутатів України та місцевої державної адміністрації. Структура, функції та повноваження органів управління С. (в.) е. з. визначаються залежно від її типу, розмірів, кількості працівників та/або мешканців. Органами управління С. (в.) е. з., незалежно від їх типу, є:

- місцеві Ради народних депутатів та місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень;

- орган господарського розвитку і управління С. (в.) е. з., що створюється за участі суб'єктів економічної діяльності України та іноземних. Функції цього органу може бути покладено на одного із суб'єктів економічної діяльності С. (в.) е. з.

Державне регулювання діяльності С. (в.) е. з. здійснюють органи державної виконавчої влади України відповідної компетенції. На всі об'єкти та суб'єкти економічної діяльності С. (в.) е. з. поширюється система державних гарантій захисту інвестицій, передбачена законодавством України про інвестиційну діяльність та іноземні інвестиції. Держава гарантує суб'єктам С. (в.) е. з. право на вивезення прибутків і капіталу, інвестованого в С. (в.) е. з., за її межі й за межі України. На території С. (в.) е. з. не дозволяється діяльність, що суперечить міжнародним угодам, учасником яких є Україна. На С. (в.) е. з. поширюються положення конвенцій Міжнародної організації праці, ратифікованих Україною. Підприємства, що діють у С. (в.) е. з., мають дотримувати принципів тристоронньої декларації Міжнародної організації праці про багатонаціональні підприємства і соціальну політику. В'їзд у С. (в.) е. з. з території України та виїзд із С. (в.) е. з. на територію України здійснюються без будь-яких обмежень, якщо інше не передбачено законом про створення конкретної С. (в.)е. з.

 

Схожі за змістом слова та фрази