Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ
   

ПРОФІЛАКТИКА ЗЛОЧИННОСТІ

(від грец.— запобіжний) — в Україні система держ. та громад, заходів, спрямованих на виявлення, усунення і нейтралізацію причин та умов злочинності. Ці заходи передбачені Комплексною програмою профілактики злочинності на 2001—2005 (затв. Президентом України 25.хіі 2000). В юрид. л-рі поряд з терміном «профілактика злочинності» використовуються терміни запобігання злочинності, «попередження злочинності» та деякі ін.

Розрізняють П. з. загальносоціальну та П. з. спеціально-кримінологічну. До першої віднесено, насамперед, заходи антикриміноген. спрямованості, які сприяють структур, перебудові та реформуванню економіки, реалізації науково обгрунтованої соціально-екон. політики, розвитку та вдосконаленню нових сусп. відносин і ринк. інфраструктури. Це можуть бути заходи екон., політ., психол., вих. та орг.-прав. характеру. Спеціально-кримінологічна П. з. складається з цілеспрямованого впливу на криміногенні фактори та виправлення осіб, схильних до вчинення злочину.

Одне з центр, місць у профілактиці відводиться П. з. серед неповнолітніх. Прийнята низка прав, актів, які захищають інтереси неповнолітніх: Основи законодавства України про охорону здоров'я (1992), Закони «Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх» (1995), «Про освіту» (в ред. від 23.ІІІ 19%), «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» (в ред. від 23.НІ 2000), «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» (в ред. від 22.ІІІ 2001) та ін. Україна у вересні 1991 ратиф. Конвенцію про права дитини 1989. Суб'єктами П. з. в шир. розумінні можуть бути держ. органи, громад, орг-ції, труд, (учбові) колективи, неформ, об'єднання населення і гр-ни. Серед спеціаліз. суб'єктів провідне місце належить правоохор. органам, які здійснюють крим.-процес, запобігання злочинам, а також залучають і використовують допомогу ін. суб'єктів у проведенні узгоджених міжвідомчих або регіональних непроцес. загальнопрофілакт. заходів. Процес, заходи запобігання злочинності мають бути спрямовані на швидке виявлення та негайне припинення різних суспільно небезпечних діянь, що зумовлюють вчинення злочинів; найповніше виявлення при розслідуванні та розгляді в суді крим. справ причин і умов, що сприяли вчиненню цих злочинів; вжиття ефек-тив. заходів до негайного їх усунення; запобігання рецидиву злочинів. П. з. має проводитися комплексно, у різних формах, з додержанням принципів законності, гласності та докладного прав, регулювання запобіж. діяльності; диференціації та індивідуалізації застосовуваних до правопорушників профілакт. заходів; послідовності, наступності та взаємопідкріплення у запобіж. роботі; координації і взаємодії. Див. також Кримінологічна профілактика.

О. М. Джужа, Ю. Ф. Іванов.

 

Схожі за змістом слова та фрази