Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ
   

КРИМІНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНИ

(КАУ) — громад, орг-ція, що об'єднує кримінологів та ін. фахівців, чия профес. діяльність пов'язана з вивченням причин злочинності та запобіганням їй. Утворена за ініціативою вчених Ун-ту внутр. справ (Харків). Установча конференція відбулася 26.V 1998 у Києві. До складу правління КАУ ввійшли О. М. Бандурка, І. М. Даньшин, А. П. Закалюк, А. Ф. Зелінський, С В. Ківалов, Я. Ю. Кондратьев, О. М. Литвак та І. К. Туркевич. Президентом обрано міністра внутр. справ України Ю. Ф. Кравченка. Осн. завдання КАУ: сприяння дальшому розвитку вітчизн. науки кримінології, підвищенню теор. рівня і методол. обгрунтованості кримінал, досліджень та використанню досягнень науки у запобіганні злочинам; кримінол. прогнозування стану злочинності, в т. ч. латентної; участь у розробці нормат. актів, спрямованих на підвищення держ. і сусп. контролю над злочинністю, а також проведення кримінол. експертизи законопроектів. Асоціація бере активну участь у проведенні наук.-практ. конференцій та семінарів, підготовці наук, видань. Першочергова увага приділяється розробці науково обгрунтованих програм запобігання злочинності. Важливим напрямом діяльності КАУ є участь у розробці посібників та навч. програм з кримінології, сприяння підвищенню рівня кримінол. освіти випускників юрид. навч. закладів і ф-тів, а також установ, які здійснюють підготовку кадрів органів держ. і муніцип. управління. Асоціація підтримує молодих учених, забезпечує висвітлення результатів кримінол. досліджень, аналіз крим. статистики тощо. Кримінологічні об'єднання існують у більшості розвинених країн. Від 1934 діє Міжнародне кримінологічне товариство. КАУ розвиває відносини із спорідненими зарубіж. громад, організаціями, приділяє увагу вивченню світового досвіду контролю над злочинністю. Угоди про співробітництво укладені з Кримінол. асоціацією Рос. Федерації та Незалежною кримін ол. асоціацією Молдови.

Статут КАУ передбачає індивідуальне і колект. членство. Індивід, членами можуть бути гр-ни України, іноземці, особи без громадянства, чия проф. діяльність сприяє розв'язанню завдань кримінології. Індивід, та колект. члени КАУ можуть об'єднуватися у регіон, відділення (з правами юрид. особи) за тер. принципом, за місцем праці, проживання або навчання членів асоціації. Вищим органом КАУ є заг. збори, які скликаються не менш як раз на два роки. Вони обирають правління, президента та двох віце-президентів асоціації.

С. І. Скоков.

 

Схожі за змістом слова та фрази