Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОПІКУН
   

ОПІКУН

— особа, яка призначається в установленому законом порядку для захисту особистих і майн. прав та інтересів дітей у віці до 15 років (а згідно з Сімейним кодексом України 2002 цей вік знижено до 14 років) і гр-н, визнаних судом недієздатними внаслідок ду-шев. хвороби чи недоумства. О. є представником підопічного в силу закону. Він здійснює від імені підопічного та в його інтересах усі необхідні угоди, захищає права та інтереси своїх підопічних у відносинах з будь-якими особами, в т. ч. у суді без довіреності на підставі посвідчення, виданого органом опіки та піклування.

При призначенні О. береться до уваги високий ступінь довіри щодо належного забезпечення інтересів та благополуччя підопічних, їх виховання, турботи про здоров'я. Тому в зак-ві встановлюються певні вимоги до О. Ним не може бути особа, яка: не досягла 18 років; визнана у встановленому порядку недієздатною або обмежено дієздатною; перебуває на обліку або лікується у психоневрол. і наркол. закладах; раніше була О. і з її вини опіку було припинено; засуджена за тяжкий злочин; позбавлена батьків, прав. Враховуються також як можливості О. чи піклувальника виконувати опікун, обов'язки, так і стосунки між ним та підопічним. Тому О. не можуть бути особи, інтереси яких суперечать інтересам підопічних. О. призначається за згодою підопічного переважно з осіб, близьких йому. За умови досягнення дитиною 10-річного віку враховуються її побажання. Д ля безпосеред. здійснення опіки закон наділяє О. певними правами та обов'язками: О. мають право управляти майном підопічних в інтересах останніх, вимагати в суд. порядку повернення їм дітей, які перебувають у них під опікою і піклуванням, від будь-яких осіб, що утримують дітей у себе без закон, підстав. О. зобов'язані виховувати підопічних, піклуватися про їх дух. та фіз. розвиток, навчання і підготовку до суспільно корисної діяльності, захищати їх права та інтереси, створювати необхідні побут, умови та забезпечувати їх доглядом, а в разі необхідності лікуванням. О. укладає угоди від імені та в інтересах підопічних. Проте О. не має права здійснювати дарування від імені підопічного, а також зобов'язуватися від його імені порукою, а укладення угод, що виходять за межі побутових, можливе лише з дозволу органів опіки та піклування.

Обов'язки О. — почесні, грунтуються на почутті громад, та родинної поваги. У зв'язку з цим сплата будь-якої винагороди не передбачається — О. виконує свої обов'язки безоплатно. Діяльність 0. контролюють органи опіки і піклування за місцем проживання підопічного. Прав, регулювання діяльності О. провадиться згідно з відповід. нормами КпШС України (розд. IV), а від січня 2003 — за нормами Сімейного кодексу України (гл. 19), Правилами опіки та піклування (затв. Державним к-том України у справах сім'ї та молоді, М-вом освіти України, М-вом охорони здоров'я України, М-вом праці та соціальної політики України від 26.V 1999).

Літ.: Сімейне право України. К., 1997; Співак В. М., Го-панчук В. С. Зак-во України про шлюб та сім'ю. К., І998; Нечаева А. М. Семейное право. М., 1998.

І. Ф. Севрюкова.