Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА
   

ОДНОРАЗОВА ДОПОМОГА

- матеріальна підтримка, яка надається відповід. категоріям гр-н д-вою, органами місц. самоврядування, роботодавцями у грош. або натур, формі й не має системат. характеру. Залежно від обставин, з якими пов'язується виникнення права на цей вид соціальної гарантії, можна розрізняти надання О. д. гр-нам, які опинилися у складних життєвих обставинах (малозабезпечені, непрацездатні, постраждалі від стих, лиха або техноген. катастрофи тощо) та у зв'язку з їх сусп.-корисною діяльністю. Зокрема, Законом України «Про зайнятість населення» (1991) передбачено виплату матеріальної О. д. гр-нам, щодо яких закінчився строк виплати допомоги по безробіттю, та матеріальної допомоги по безробіттю кожному з членів сім'ї, які перебувають на утриманні безробітного. Ця норма відображена в Законі України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (2000) і передбачає можливість надання О. д. в розмірі 50 % прожиткового мінімуму. Зак-вом передбачається також виплата матеріальної 0. д. безробітним у разі їх призову або вступу на військ, службу, направлення на альтернат, (невійськову) службу, виплата О. д. по безробіттю для організації безробітними підприєм. діяльності тощо.

Серед особливих заходів слід зазначити виплати О. д. згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (1991): гр-нам, які евакуйовані, відселені або самостійно переселилися на нове місце проживання (п. 1 ст. 36); гр-нам, віднесеним до 1-ї категорії, у разі вивільнення їх у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, при скороченні чисельності або штату працівників (п. 7 ст. 20); особам, які стали інвалідами, та сім'ям, які втратили годувальника внаслідок Чорноб. катастрофи (ст. 48). Грошова О. д. була передбачена також сім'ям, що виховують дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорноб. катастрофи, та дітей, у яких видалено щитовидну залозу, — на кожну дитину віком до 18 років включно за місцем проживання одного з батьків або особи, яка їх замінює, на підставі посвідчення про інвалідність або довідки лік. закладу, де дитина перебуває на диспансер, обліку, про видалення щитовидної залози, і виплачується безпосередньо особі, яка звернулася з цього приводу (пост. КМ України «Про надання одноразової державної допомоги сім'ям, що виховують дітей, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей, у яких видалено щитовидну залозу» від 8.ІІ 1996). Окр. актами органів викон. влади можуть встановлюватися виплати О. д. гр-нам у надзв. ситуаціях не тільки техногенного, а й природ, характеру (стих. лиха). О. д. є також виплата допомоги на поховання, яка надається сім'ям померлих, особам, які здійснили поховання (ст. 31 Закону України «Про зайнятість населення» 1991; ст. 15, 16 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 1993; ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист» 1998; ст. 21, 28, 40 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» 1999; ст. 29 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» 2000).

Законом України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» (2001) передбачено ряд виплат, які мають характер О. д. Зокрема, допомога по вагітності й пологах повинна обчислюватися сумарно і надаватися застрахованій особі в повному обсязі за встановлений зак-вом період. Крім того, застрахованій особі (одному з батьків дитини, усиновителю чи опікуну) при народженні дитини надається О. д., розмір якої не повинен бути меншим за розмір прожиткового мінімуму, встановленого законом. Відповідно до конст. вимоги щодо забезпечення рівня життя, не нижчого від прожиткового мінімуму, зазначеним законом передбачено також виплату допомоги на поховання застрахованої особи та членів її сім'ї, які перебували на її утриманні, що виплачується в однораз. порядку.

З огляду на заслуги та сусп. корисність діяльності відповід. категорій гр-н законодавчо встановлено проведення ряду однораз. виплат. Зокрема, Закон «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» передбачає виплату щорічно до 5 травня разової грошової допомоги учасникам бойових дій, інвалідам війни, учасникам війни та особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Право на таку допомогу поширено і на осіб, визначених Законом України «Про жертви нацистських переслідувань» (2000). Нормами труд, зак-ва передбачено виплату О. д.: в разі втрати працездатності внаслідок каліцтва або ін. ушкодження здоров'я, що пов'язані з виконанням трудових обов'язків; смерті працівника; при переїзді працівника на роботу в ін. місцевість; вихідна допомога тощо.

І. П. Лаврітук.

 

Схожі за змістом слова та фрази