Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ
   

ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ

- різновид росл. ресурсів, що можуть використовуватись як сировина для в-ва лікарських засобів, так і для безпосеред. споживання з метою лікування чи профілактики захворювань. Л. р. можуть бути дикорослими чи культивованими. Питання охорони та рац. використання Л. р. регулюються Лісовим кодексом України, Законами України «Про лікарські засоби» (19%), «Про рослинний світ» (1999), пост. КМ України «Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України» від 23.IV 1996, ін. нормат.-правовими актами. Використання Л. р. може здійснюватись на правах як загального, так і спец, природокористування. Збирання дикорослих рослин для власного споживання належить до заг. використання росл. (лісових) ресурсів і здійснюється безкоштовно. Збирання Л. р. на правах спец, використання може здійснюватись юрид. або фіз. особами для задоволення їх вироб. і наук, потреб, а також з метою отримання прибутку від реалізації цих ресурсів або продуктів їх переробки. Таке використання здійснюється за плату на підставі дозволів на спец, використання природних росл. ресурсів або дозволів на спец, лісокористування (лісових квитків). Реалізація лікар, та тех. сировини дикорослих рослин юрид. або фіз. особами, які не мають відповідного дозволу, забороняється. Пром. збирання лікар, сировини з дикорослих рослин провадиться з урахуванням принципів невиснаження природних росл. ресурсів, збереження сприятливих умов для життя диких тварин та охорони довкілля.

Заготівля Л. р. у лісах України зак-вом віднесена до категорії «побічних лісокористувань», на здійснення яких пост, чи тимчас. лісокористувачі повинні отримати ліс. квиток. Заготівля Л. р. для потреб вироб. та комерц. діяльності здійснюється лише в межах відведених зем. ділянок лісового фонду України. При цьому збір рослин (їх частин), занесених до Червоної книги України, забороняється.

Заготівля ліс. продуктів для одержання лікар, сировини в лісах, де здійснювалися заходи б-би зі шкідниками та хворобами з використанням хім. засобів, і в лісонасадженнях, що перебувають у смузі відводу автошляхів і зонах впливу хім. та пром. виробництв, провадиться з дотриманням відповідних сан. норм і правил. Обсяги щоріч. заготівель Л. р. встановлюються пост, лісокористувачами на підставі матеріалів лісовпорядкування, а оптим. строки таких заготівель встановлюються ними і зазначаються у ліс. квитку, виходячи з календ. строків достигання Л. р. Зак-во України визначає осн. вимоги, яких слід дотримуватися під час збирання Л. p.: заготовляти підземні частини рослин (коріння, кореневища, бульби, цибулини) тільки після достигання і обсипання насіння, залишати частину рослин для відновлення заростей, а молоді рослини —для дальшого росту; зрізати траву без грубих приземних частин, не виривати рослини з корінням, кореневищами, бульбами, цибулинами; заготовляти кору тільки на деревах, призначених для рубки поточ. року, бруньки — ранньої весни до їх набухання і розпускання; залишати кращі екземпляри квіток і суцвіть для запилення і дальшого відновлення рослин, не допускати зрізування та обламування гілок дерев і чагарників. Збір Л. р. допускається у певних межах від заг. біол. запасу на ділянці, а саме: підземних частин рослин — до 10 %; трави, листя, квіток, суцвіть трав'янистих рослин, дерев і чагарників — до 40 %. Заготівля росл. сировини на одній і тій самій території провадиться періодично, зокрема: суцвіть, плодів, ін. надземних органів одноріч. рослин — раз на два роки; надземних частин багаторіч. рослин (листя, стебла, бруньки) — раз на 5 років; підземних частин усіх рослин — раз на 10 років.

Шкода, заподіяна в результаті незакон. збору (знищення) Л. р. (без спец, дозволу або за наявності дозволу, але не тих видів, не на тих площах, понад ліміт або не в ті строки, що передбачені в дозволі), відшкодовується на підставі спец, такс для обчислення розмірів відповідної шкоди. Так, такса для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної природ, комплексам територій і об'єктів природно-заповід. фонду внаслідок незакон. збору (знищення) дикорослих нижчих і вищих трав'янистих рослин, їх квітів і плодів, ягід, горіхів, лікар, і тех. сировини, живиці та ін. деревних соків, ліс. підстилки, другорядних ліс. матеріалів, грибів, встановлена додатком 5 до пост. KM України «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної порушенням природоохоронного законодавства у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду України» від 21.IV 1998. Цим документом встановлюється розмір відшкодування шкоди, заподіяної у результаті збору (заготівлі) 1 кг лікар, сировини (диференційовано щодо кореневищ і коріння, квіток, бруньок, кори, листя, пагонів, плодів, наростів). Зак-во встановлює певні соціальні пільги для окр. категорій працівників, що займаються переробкою лікар, сировини. Так, відповідно до ст. 7 Закону України «Про відпустки» (1996) і пост. КМ України «Про розміри та порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню» від 17.ХІ 1997 затверджено Список виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість працівників у яких дає право на щорічні дод. відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та особливий характер праці. Право на дод. відпустку мають працівники лабораторій, безпосередньо зайняті: подрібненням, сушінням та фасуванням таких видів лікар.-росл. сировини, як багно болотне, пізньоцвіт, гледичія, золототисячник, збори за прописом Здренка, головатень, івід, чемерник, пролісок Воронова, унгернія Віктора, чистотіл — до 7 днів; подрібненням, сушінням та фасуванням ін. видів лікар.-росл. сировини — до 4 днів; подрібненням, сушінням та фасуванням отруйних і сильнодіючих Л. р., шо визначені в переліку — до 7 днів.

Окремі Л. р. (листя мати-й-мачухи, подорожника великого, плоди кропу, плоди фенхеля тощо) належать до лікар, засобів і як такі зареєстровані в держ. реєстрі лікар, засобів. Згідно з Законом «Про лікарські засоби» вони допускаються до застосування в Україні після їх держ. реєстрації. Вона проводиться за умови виконання певних вимог (обов'язковість визначення умов і строку зберігання та вживання, способи застосування і дози, призначення і протипоказання для застосування, визначення форми і умов упаковки, маркування етикетки, ін. характерні рекомендації та показники). В-во, оптова закупіатя, оптова та роздрібна реалізація лік. засобів здійснюється на основі спец, дозволу (ліцензії) окремо На кожну із зазначених операцій у порядку, встановленому КМ України. Операції з продажу лік. сировини, яка підпадає під ознаки лікар, засобів і зареєстрована як така, звільняється від оподаткування податком на додану вартість згідно зі ст. 5 Закону України «Про податок на додану вартість» (1997).

Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази