Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow масн-мач arrow МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
   

МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

— обов'язок осіб, що заподіяли шкоду держ. або громадському майну, якщо вона є наслідком їхньої вини, відшкодувати її у визначених законом межах. Передбачена, зокрема, трудовим та колг. правом.

М. в. робітників і службовців — обов'язок працівника відшкодувати пряму дійсну шкоду, заподіяну при виконанні ним трудових обов'язків підприємству, установі, орг-ції, де він працює. М. в. несуть у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше 1/3 місячної тарифної ставки (окладу). М. в. понад ці межі (але не більше повного розміру заподіяної шкоди) допускається лише в окремих випадках (напр., у разі укладення письм. договору про повну М. в. працівника; коли дії працівника, якими завдано шкоду, мають ознаки злочину). У межах серед. місячного заробітку М. в. несуть службові особи, якщо шкоду заподіяно зайвими грошовими виплатами, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних чи грошових цінностей, випуском недоброякісної продукції тощо. Службова особа за шкоду, заподіяну оплатою вимушеного прогулу, допущеного з її вини, несе М. в. в межах своїх 3-х місячних окладів. М. в. колгоспників полягає в обов'язку членів колгоспу, які винні у недостачі, загибелі, псуванні або втраті колгоспного майна, а також в його самовільному використанні, компенсувати завдану колгоспові цими діями матеріальну шкоду. Розмір дійсної шкоди визначає правління колгоспу. Стягнення матеріальних збитків, якщо шкоду заподіяно недбалістю в роботі, провадиться в розмірі дійсної шкоди, але не більше 1/3 місячного осн. заробітку члена колгоспу. За навмисне заподіяння шкоди, а також у ін. випадках, передбачених законодавством, зокрема, якщо дії, якими заподіяно шкоду, мають ознаки злочину, винні несуть М. в. у підвищеному ;або повному розмірі. Г. І.Давиденко.

 

Схожі за змістом слова та фрази