Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ
   

ПУБЛІЧНА ОБІЦЯНКА ВИНАГОРОДИ

- різновид цив. позадоговірного зобов'язання, що виникає у зв'язку з П. о. в. без оголошення конкурсу або за результатами конкурсу. Порядок та умови його виникнення, виконання і припинення визначаються нормами ЦивК України (підрозділ 2 гл. 78). Згідно з ними право публічно пообіцяти винагороду особі за передачу відповід. результату (інформації, знайдення речі, знайдення фіз. особи тощо) має будь-яка дієздатна особа. Щоб П. о. в. була юридично значущою, вона має відповідати таким ознакам: обіцянка винагороди мусить бути публічною, тобто сповіщеною у ЗМІ або ін. чином невизначеному колу осіб; зміст публіч. обіцянки повинен визначати завдання, строк і місце його виконання, форму та розмір винагороди (напр., обіцянка фіз. особи сплатити винагороду за повернення загубленої речі, опублікована в ЗМІ або розміщена в певних місцях ін. чином, тощо). Завдання, яке належить виконати за П. о. в., можуть стосуватися разової дії або необмеж. кількості дій одного виду, які можуть вчинятися різними особами (ст. 1145 ЦивК). Строк виконання завдання може встановлюватися публіч. обіцянкою, однак він не є її істот, умовою. Якщо цей строк не встановлений, П. о. в.

вважається чинною протягом розумного часу відповідно до змісту завдання (ст. 1146). Закон надає особі, яка публічно обіцяла винагороду, право змінювати завдання та умови надання винагороди. Про ці зміни необхідно також публічно сповіщати. Зміна завдання і умови надання винагороди мають певні прав, наслідки, в т. ч.: особа, яка приступила до виконання завдання, може вимагати відшкодування збитків, завданих їй у зв'язку із зміною завдання, а особа, яка приступила до виконання завдання і втратила внаслідок таких змін інтерес до виконання завдання, — вимагати відшкодування понесених нею витрат (ст. 1147). Наслідком виконання завдання за П. о. в. та передачі його результату особі, яка її обіцяла, є зобов'язання цієї особи виплатити винагороду. Якщо завдання стосувалося разової дії, винагорода виплачується особі, котра її виконала першою. В разі виконання завдання кількома особами одночасно винагорода розподіляється між ними порівну (ст. 1148). Зобов'язання у зв'язку з П. о. в. припиняється у разі: закінчення строку для передання результату; передання результату особою, яка перша виконала завдання. Особа, яка публічно обіцяла винагороду, має право публічно оповістити про припинення завдання. Прав, наслідком такого оголошення є виникнення в особи, що понесла реальні витрати на підготовку до виконання завдання, права на їх відшкодування (ст. 1149).

Особливістю П. о. в. за результатами конкурсу є те, що право на його оголошення має дієздатна фіз. або юрид. особа — засновник конкурсу (ст. 1150). Конкурс оголошується публічно через ЗМІ або ін. чином і є відкритим або закритим (див. Тендер). Предметом конкурсу може бути результат інтелектуальної, творчої діяльності, вчинення певної дії, виконання роботи тощо, створення ескізного проекту пам'ятника, будинку, герба. Оголошення засновника про це здійснюється публічно через ЗМІ або ін. чином. В оголошенні повинні зазначатись умови конкурсу, однак вони можуть бути повідомлені й персонально бажаючим узяти участь у конкурсі. Зміст оголошення має охоплювати предмет конкурсу, строк подання творів чи виконання певної дії, кількість призових місць, вид нагороди (сума премії) за кожне призове місце. В умовах конкурсу може бути обумовлено й надання переможцеві лише морального заохочення. Засновник конкурсу має право змінити його умови до початку конкурсу. Закон надає засновникові право не тільки змінити умови конкурсу, а й відмовитися від його проведення, якщо останнє стало неможливим через обставини, які від нього не залежать (ст. 1153).

Переможцем конкурсу є особа, котра досягла найкращого результату. Визначається переможець у порядку, встановленому засновником конкурсу. Результати конкурсу повідомляються у тому ж порядку, в якому його було оголошено. Вони можуть бути оскаржені заінтерес. особою до суду (ст. 1154). Переможець конкурсу має право вимагати від його засновника виконання свого зобов'язання у строки, встановлені умовами конкурсу; право дати згоду засновникові конкурсу на використання предмета конкурсу, якщо ним був результат інтелектуальної, творчої діяльності; переважне право на укладення з засновником конкурсу договору про використання предмета конкурсу (СТ. 1156 ЦивК).

А. Ю. Бабаскін.

 

Схожі за змістом слова та фрази